Евродепутатите призовават за световна забрана на тестването на козметични продукти върху животни 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Тестването на козметични продукти върху животни е забранено в ЕС, но е разрешено в повечето страни по света©AP Images/European Union-EP  
  • 80% от държавите все още позволяват козметични продукти да бъдат изпитвани върху животни; 
  • Европейската забрана не е попречила на разрастването на козметичната индустрия; 
  • Евродепутатите призовават за приемането на конвенция в рамките на ООН. 

ЕП настоя в четвъртък, че ЕС трябва да започне дипломатическа инициатива за световна забрана на тестването на козметични продукти върху животни преди 2023 г.

В рамките на ЕС от 2013 г. е забранена продажбата на козметични продукти, които са били тествани върху животни.

 

Евродепутати подчертават, че това не е попречило на козметичната индустрия в ЕС да се развие и да осигури около два милиона работни места. Въпреки това около 80% от страните по света все още разрешават изпитванията върху животни и пускането на пазара на тези продукти. Евродепутати отбелязват, че съществуват недостатъци и в системата на ЕС, тъй като някои козметични продукти се тестват върху животни извън ЕС, след което се изпитват повторно в ЕС чрез използването на алтернативни методи и се пускат на европейския пазар.

 

Те също така отбелязват, че по-голямата част от съставките в козметични продукти се използват и в много други потребителски и промишлени продукти, например лекарства, перилни препарати и други химикали, както и храни, и следователно може да са тествани върху животни по различни закони.

 

Евродепутатите заявиха също, че липсата на надеждна информация за козметични продукти, изпитвани върху животни и след това внесени в ЕС, също остава сериозен проблем. ЕС трябва да се увери, че нито един продукт, предлаган на европейския пазар, не е бил тестван върху животни в трета държава, допълниха те.

 

За да работят за световна забрана както на тестването на козметични продукти върху животни, така и на търговията с козметични съставки, изпитвани върху животни, евродепутатите призовават лидерите на ЕС да използват своите дипломатически мрежи, за да създадат коалиция и да пристъпят към сключване на международна конвенция в рамките на ООН. Забраната трябва да влезе в сила преди 2023 г.

 

Евродепутатите настояват забраната да не бъде отслабена от никакви текущи търговски преговори, нито от правилата на Световната търговска организация.

 

Необвързващата резолюция беше приета с 620 гласа „за“ срещу 14 „против“ и 18 въздържали се.

 

Цитат

 

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Ефективна забраната за използване на животни при тестове в козметичната индустрия и предлагането на такива продукти е факт в Европа от 2013 г., но за съжаление близо 80% от другите страни нямат подобно законодателство. Пласирането на подобни продукти трябва да бъде стриктно спазвано, за да няма ситуация на единния пазар, в която за европейските производители имат по-трудни условия за производство или реализация на продуктите. Наскоро излязлата в медийното пространство информация за нехуманно отношение към животни по време на транспортиране от Австралия е само един малък пример, за това как в глобалната търговия липсват правила, които да поставят на еднаква основа европейските производители с тези от трети страни. Европейската комисия трябва много внимателно да разгледа всички подобни лоши практики и да изисква също толкова високи стандарти от производителите от третите страни, както изисква и от европейските.“

 

Допълнителна информация

 

 

Според специалното проучване на Евробарометър 442 от март 2016 г. 89% от гражданите на ЕС са съгласни, че ЕС следва да работи повече за насърчаването на по-голяма осведоменост относно важността на хуманното отношение към животните на световно ниво. 90% от гражданите на ЕС са съгласни, че е важно да се установят високи стандарти за хуманно отношение към животните, които да бъдат признати в целия свят.