Парламентът прие позицията си относно авторското право в цифровата ера  

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Интернет гигантите трябва да заплащат чуждия труд, който използват  
  • Малки и микроплатформи са изключени от обхвата на директивата  
  • Връзки „придружени от отделни думи“ могат да бъдат споделяни свободно 
  • Журналистите трябва да получават дял от всяко възнаграждение, свързано с авторското право, получавано от издателските къщи  
Illustration image of the Copyright symbol ©AP Images/European Union-EP  

Парламентът прие преработената си преговорна позиция по разпоредбите за авторското право в сряда, добавяйки мерки за защита на малките предприятия и свободата на изразяване.

Позицията на Парламента за преговорите с държавите членки за постигането на окончателно споразумение беше приета с 438 гласа „за“ срещу 226 „против“, с 39 „въздържали се“.

Технологичните гиганти трябва да споделят печалбите си с артисти и журналисти

Много от измененията на ЕП към оригиналното предложение на Комисията имат за цел да гарантират, че артистите, или по-конкретно музикантите, изпълнителите и сценаристите, както и издателите на вестници и журналистите, получават възнаграждение за работата си, когато тя се използва от платформите за споделяне като YouTube или Facebook, както и от новинарски агрегатори като Google News.

След гласуването докладчикът Аксел Фос (ЕНП, Германия) коментира: „Много съм доволен, че въпреки силната лобистка кампания на интернет гигантите сега има мнозинство в ЕП, което подкрепя принципа за справедливо заплащане на европейската творческа дейност.

Имаше разгорещен дебат около тази директива и вярвам, че Парламентът изслуша внимателно повдигнатите опасения. По този начин ние отговорихме на безпокойствата, свързани с иновациите, като изключихме от обхвата малките и микроплатформи и агрегаторите.

Убеден съм, че след като ситуацията се нормализира, интернет пространството ще бъде също толкова свободно, колкото днес, а създателите и журналистите ще получават по-справедлив дял от приходите, които са генерирани от тяхната работа, и ще си задаваме въпроса за какво е бил целият шум“.

Справедливо заплащане за артисти и журналисти, като същевременно се насърчават стартиращите предприятия

Позицията на Парламента засилва предложените планове на Комисията за поемането на отговорност от страна на интернет платформите и агрегаторите при нарушения на авторското право. Това също ще важи за кратки откъси, в които само малка част от текста на издателите на новини е показан. На практика тази отговорност задължава тези страни да заплащат на правоносителите за разпространяването на защитени с авторско право материали. Текстът на ЕП също така изрично изисква лично журналистите, а не само издателските им къщи да се възползват от възнагражденията, произтичащи от това задължение за отговорност.

Същевременно, в опит да насърчи стартиращите предприятия и иновации, сегашният текст изключва малките и микроплатформите от директивата.

Защита на свободата на изразяване

Текстът включва разпоредби за гарантиране на авторското право онлайн, без да ограничава несправедливо свободата на изразяване, с която се характеризира интернет.

По този начин простото споделяне на връзки към статии, придружено от „отделни думи“, които ги описват, ще бъде изключено от ограниченията на авторското право.

Всякакви действия, предприемани от дадена платформа за проверка дали качването на информация не нарушава авторските права, трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да се избягва засичането на „произведения, които не нарушават закона“. Тези платформи допълнително ще бъдат задължени да установят бързи системи за обжалване (управлявани от екипа на платформата, а не от алгоритми), чрез които да могат да бъдат подавани жалби, в случай че даден материал е бил премахнат погрешно.

Уикипедия и платформи със софтуер с отворен код няма да бъдат засегнати

Текстът също уточнява, че качването на информация в онлайн енциклопедии с некомерсиални цели като в Уикипедия или в платформи със софтуер с отворен код като GitHub ще бъдат автоматично изключени от изискванията за съобразяване с правилата за авторското право.

Повече права за автори и изпълнители при водене на преговори

Текстът на Парламента също така засилва преговорните права на авторите и изпълнителите, като им позволява да претендират за допълнително възнаграждение от страната, която експлоатира техните права, когато предварително договореното възнаграждение е „непропорционално“ ниско спрямо произтичащите облаги.

Текстът добавя, че тези облаги трябва да включват „непреките приходи“. Това ще даде право на авторите и изпълнителите да оттеглят или да прекратяват изключителните права върху лиценза за използване на тяхната работа, ако се приеме, че страната, която притежава правата за използване, не упражнява това право.

Пресконференцията след гласуването може да бъде проследено на  EP Live в 15:30 ч. българско време

Цитат

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Спорните членове 11 и 13 от Директивата за авторското право съдържат риск от възникване на правен хаос, вместо желания ефект за хармонизиране. Оставянето на технологични филтри да се „грижат“ за спазването на авторското право в дигиталния свят може да навреди на свободната журналистика и свободното слово като цяло, както и да попречи на европейските и българските граждани да изразяват свободно мнението си в мрежата. Трябва да се търси баланс между зачитането на правата на потребителите и справедливото заплащане на носителите на авторски права "