Споделете тази страница: 

 • Предложението беше прието с 448 „за“ срещу 197 гласа „против“  
 • ЕП вижда реален риск от нарушение на основополагащите ценности на ЕС в Унгария  
 • Независимостта на съдебната система, свободата на изразяване, корупцията, правата на малцинствата, и ситуацията с мигрантите и бежанците са основни опасения 
 • Съветът на ЕС може да отговори на препоръките към Унгария за предотвратяване на заплахата  

Парламентът призова държавите членки на ЕС да определят, в съответствие с член 7, дали съществува реален риск Унгария да извърши нарушение на основополагащите ценности на ЕС

Искането бе прието с 448 гласа „за“ срещу 197 гласа „против“ и 48 „въздържал се“. За приемането му предложението се нуждаеше от абсолютно мнозинство от членове (376) и две трети от подадените гласове - изключвайки въздържалите се.

Това ще бъде първият път, в който Парламентът призовава Съвета на ЕС да предприеме действие срещу държава членка, за да предотврати системната заплаха на основополагащите ценности на ЕС. Ценности, които са заложени в член 2 от Договора за ЕС и са отразени в Хартата на основните права на ЕС, и включват подкрепата на демокрацията, равните права, правовата държава и човешките права.

Евродепутатите призовават държавите членки да задвижат механизма предвиден в член 7, параграф 1 от Договора на Европейския съюз, отбелязвайки че въпреки готовността на унгарските власти да обсъдят законността на всякакви конкретни мерки, те още не са адресирали ситуацията, „ и остават много опасения“.

Те отбелязват, че това е превантивна фаза от процедурата, като осигурява диалог със засегнатите държави и „цели да избегне възможни санкции“.

Парламентът напомня, че присъединяването на Унгария към ЕС е бил доброволен акт, основаван на суверенно решение с широк консенсус от целия политическия спектър“ (съображение 2 от решението на Съвета на ЕС) и подчертава, че всяко унгарско правителство има задължението да елиминира риска от сериозната заплаха на основополагащите ценности на ЕС.

Основните опасения на Парламента са свързани със:

 • функционирането на конституционната и избирателната система;
 • независимостта на съдебната система;
 • корупцията и конфликтите на интереси;
 • неприкосновеността на личния живот и защитата на данни;
 • свободата на изразяване;
 • академичната свобода;
 • свободата на религията;
 • свободата на сдружаване;
 • правото на равно третиране;
 • правата на лицата, принадлежащи към малцинства, в т.ч. ромите и евреите;
 • сновните права на мигрантите, търсещите убежище лица, и на бежанците;
 • икономическите и социалните права.

Цитат

Юдит Саргентини (Зелените/Европейски свободен алианс) автор на доклада, отбеляза: „В седмицата, в която обсъдихме състоянието на ЕС, Европейският парламент изпраща важно послание: ние защитаваме правата на всички европейски, включително и на унгарски граждани и защитаваме нашите европейски ценности. Сега зависи от европейските лидери да поемат отговорност и да спрат да бъдат само странични наблюдатели, докато правовата държава в Унгария се разрушава. Това е неприемливо в Съюз основан на демокрация, правова държава и основни права“.

Следващи стъпки

Предложението на Съвета на ЕС ще бъде изпратено на държавите членки. Те могат, с мнозинство от четири пети от своите членове, да установят наличието на очевиден риск от тежко нарушение на Унгария по отношение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС. Съветът ще трябва първо да изслуша възгледите на унгарските власти и Парламентът трябва да даде своето съгласие. Държавите членки могат също така да отговорят на препоръките към Унгария относно предотвратяването на заплахата.

На по-късен етап, Съветът може да определи, с единодушие и с одобрение от страна на Парламента, съществуването на риск от сериозно и продължаващо нарушение на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права. Това може да доведе до санкции, като суспендирането на правото на глас в Съвета.