Дългосрочен бюджет на ЕС: евродепутатите изложиха приоритетите за финансиране след 2020 г.  

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Евродепутатите настоява за повече финансиране за младите, за научните изследвания, за растежа и заетостта, както и за борбата с климатичните промени 
  • Необходими са адекватни ресурси за финансиране на нови предизвикателства като миграция, отбрана и сигурност 
  • Финансирането на дългогодишната селскостопанска и кохезионна политика не се намалява 
  • Нови източници на директни приходи трябва частично да заместят финансирането от вноските на данъкоплатци 

Евродепутатите потвърдиха в сряда своята преговорна позиция за следващия дългосрочен бюджет, включително точна разбивката на стойностите, предвидени за всяка програма на ЕС.

Парламентът подчерта своето „единство и готовност“ за предстоящите преговори относно огогодишната финансова рамка (МФР 2021-2027) с министрите на ЕС и изрази съжаление , че държавите членки „не са достигнали значителен напредък“ за постигането на обща позиция.


Евродепутатите смятат, че предложението за МФР на Европейската комисия е отправна точка, но предложеното ниво „няма да позволи на ЕС да изпълни политическите си ангажименти и да отговори на важните предстоящи предизвикателства“. Те съответно потвърдиха следните приоритети (неизчерпателен списък):


  • Определяне на бюджета за програмата за научни изследвания „Хоризонт Европа“ на 120 млрд. евро с цени от 2018 г. (Комисия: 83.5 млрд. евро);
  • Засилване на Европейския план за стратегически инвестиции (плана „Юнкер“);
  • Увеличаване на финансирането за транспортната инфраструктура и малките и средни предприятия;
  • Запазване на финансирането за дългогодишната селскостопанска и кохезионна политика;
  • Удвояване на средствата за борбата с младежката безработица, тройно увеличаване на средствата за програмата „Еразъм+“;
  • Определяне на приноса на ЕС към за климатичните цели на 25% от разходите на МФР и 30% възможно най-скоро (най-късно до 2027 г.).

Нова и по-ясна система за приходи


По отношение на реформирането на източниците на приходи на ЕС („собствени ресурси“), евродепутатите подчертават, че сегашната система е „много сложна, несправедлива и непрозрачна, и напълно неразбираема за гражданите на ЕС“.


Нова, по-проста система трябва значително да намали преките вноски, основани на брутния национален доход от държавите членки и да гарантира адекватно финансиране на бъдещите разходи от новата МФР. Парламентът също така одобрява премахването на всякакви отстъпки и други корекционни механизми.


Евродепутатите изискват въвеждане на нови собствени ресурси, като тези основани на новото корпоративно данъчно облагане (което включва данъчното облагане на големите дружества в цифровия сектор) върху приходите от схемата за търговия с емисии и данък върху пластмасите.


Те подчертават, че приходите и разходите следва да бъдат разглеждани като един пакет, като по този начин всички елементи от МФР/Пакета за собствените ресурси, и по-конкретно цифрите в МФР, трябва да останат на масата за преговори до постигането на окончателно споразумение.


Междинният доклад относно Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г. – позицията на Парламента с оглед на постигане на споразумение - от съдокладчиците Ян Олбрихт (ЕНП, Полша), Изабел Тома (С&Д, Франция), Жерар Дьопре (АЛДЕ, Белгия), Януш Левандовски (ЕНП, Полша) беше приет с 429 гласа „за“, срещу 207 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“.Цитати


Нашите граждани не трябва да стават заложници на решението на Великобритания да напусне Европейския съюз. Средствата за Общата селскостопанска политика и за кохезионната политика трябва да останат поне на същите нива в следващата Многогодишна финансова рамка. Ще настояваме за двойно увеличение на бюджета за Инициативата за младежка заетост и за тройно увеличение на програма „Еразъм +“. Задължително трябва да има ресурс и за изпълнение на т. нар Детска гаранция. В България в риск от бедност живеят около 50 % от децата“ отбеляза Момчил Неков (С&Д, България)


Неджми Али (АЛДЕ, България) коментира: „МФР трансформира политическите приоритети на ЕС в бюджетни средства. По тази причина, имаме нужда от достатъчно финансиране, за да постигнем целите на Съюза. Следващата МФР (2021-2027 год.) следва приоритетно да подкрепя Общата селскостопанска политика (ОСП) и Кохезионната политика, както и да гарантира подкрепа за младите хора, справяне с проблемите на миграцията, сигурността, отбраната, опазването на външните ни граници и подкрепа за съседните ни държави. Европарламентът трябва да се противопостави на предложенията за радикални съкращения, които биха попречили на ЕС да намали разликите между отделните държави членки“
Следващи стъпки


След приемането на резолюцията за МФР през март 2018 г, Парламентът е готов за преговори със Съвета на ЕС, като разговорите могат да започнат щом последният приеме своята обща позиция. Приемането на нов регламент за МФР изисква одобрение от Парламента.


Евродепутатите очакват „постигането на добро споразумение преди европейските избори през май 2019 г., за да се избегнат сериозните затруднения при стартирането на новите програми поради късното приемане на финансовата рамка, както сочи опитът от миналото“.
Бързи Факти


Около 94% от бюджета на ЕС отива за гражданите, регионите, градовете, земеделците и предприятията. Административните разходи на ЕС представляват 6% от бюджета.