Евродепутатите слагат таван на цените на обажданията в ЕС и одобряват извънредна съобщителна система  

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Телефонните разговори в рамките на ЕС с таван от 19 цента на минута, 6 цента за текстовите съобщения (SMS)  
  • Подходящ радиочестотен спектър за 5G до 2020 г. 
  • Задължителна съобщителната система за извънредни ситуации („обратна връзка от номер 112“) 

ЕП прие пакета за телекомите, който ограничава цените на обажданията, улеснява достъпа до 5G мрежите с голям капацитет до 2020 г. и създава съобщителна система за извънредни ситуации.

В сряда Европейският парламент потвърди предварително приетото през юни споразумение със Съвета на ЕС относно Европейския кодекс за електронни съобщения (ЕКЕС) с 584 гласа „за“, срещу 42 гласа „против“ и 50 гласа „въздържал се“. Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) беше приет с 590 гласа „за“, срещу 63 гласа „против“ и 23 гласа „въздържал се“.


Новите правила ще предоставят високоскоростна свързаност и сигурни и достъпни обажданията в рамките на ЕС, едновременно предоставяйки необходимата предсказуемост за телеком операторите и насърчавайки инвестициите във високоскоростния интернет.


По-ниски цени, по-висока скорост и по-добра защита за потребителите на смартфони


Политиката "Роуминг като у дома " сложи край на таксите за роуминг през 2017 г. Новото законодателство ограничава цената на обажданията до други държави от ЕС на 19 цента, и на 6 цента за текстови съобщения (SMS) от 15 май 2019 г., което прави достъпно поддържането на връзка на гражданите с техните близки в другите държави членки на ЕС.


Правилата също така защитават по-добре потребителите на смартфони, включително потребителите на уеб базирани услуги (Skype, WhatsApp и др.) и укрепват изискванията за сигурност и за криптиране. Въвежда се правото за запазване на телефонен номер за един месец след прекратяването на договор, както и правото за възстановяване на неизползван предплатен кредит при прекратяване на договор, както и обезщетение в случай на забавяне или злоупотреба с прехвърлянето му.


Държавите членки ще трябва също така да улеснят въвеждането на 5G мрежа, чрез предоставянето на подходящ радиочестотен спектър до 2020 г., с цел достигане на целта "Пътна карта за 5G в ЕС", съгласно която трябва да има 5G мрежа в най-малко един голям град във всяка страна от ЕС до 2020 г..


„Обратна връзка от номер 112“


При тежки извънредни ситуации и бедствия, засегнатите граждани трябва да бъдат предупредени чрез SMS или чрез мобилно приложение. Държавите членки разполагат с 42 месеца за въвеждане на системата, след влизането в сила на Директивата.


По-голяма предсказуемост за телеком операториЗа постигане на необходимото ниво на инвестиции в инфраструктурата и 5G мрежите, с оглед достигане на нуждите на свързаност, новото законодателство предлага по-добра предсказуемост на инвестициите и насърчава риска и споделянето на разходи сред телеком операторите.


Цитати


„Кодексът дава на операторите по-предсказуема инвестиционна среда, което е решаващо за разработването на 5G комуникации ", заяви Пилар дел Кастильо Вера (ЕНП, Испания) .


"По-евтините телефонни разговори са победа за всички граждани на ЕС, а Кодексът осигурява по-голяма защита на всички потребители в ЕС", заяви Дита Харанзова (АЛДЕ, Чехия)


„Новите правила, които регулират ОЕРЕС, ще му позволят да поеме нови отговорности, които са му поверени от новите телеком правила" - Евжен Тошеновски (ЕКР, Чехия).


Момчил Неков (С&Д, България): „Днес, когато основната комуникация между хората е чрез мобилните устройства, има нужда от своевременни актуализации на условията за ползване на телекомуникационни услуги в унисон с бързо развиващата се среда. От една страна трябва да се справим с проблемите с предоставяне на данни и евентуалната спекулация с тях, от друга е немислимо, след като държавите членки са в една общност и едно икономическо пространство, да се борим с изключително високи цени на услугите, които засягат освен европейските граждани и цялата икономика на ЕС. Необходими са повече сигурност и поевтиняване на услугите“.Следващи стъпки


След окончателното одобрение от страна на Съвета, държавите членки ще разполагат с две години, за да приемат национално законодателство за прилагане на Директивата. Ограниченията в тарифите ще влязат в сила на 15 май 2019 г.