ЕП одобри новите правила за авторското право в интернет 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Евродепутатите приеха правилата за авторското право в интернет ©AP Images/European Union-EP  
  • Интернет платформите са отговорни за качваното съдържание от потребители  
  • Някои от качените материали, напр. "memes" или "GIFs", са изрично изключени от директивата.  
  • Връзките към новинарски статии, придружени от „отделни думи или много кратки извлечения“, могат да бъдат споделяни свободно  
  • Журналистите трябва да получават дял от всяко възнаграждение, свързано с авторското право, което получават от новинарските издателства  
  • Стартъп платформите ще се възползват от по-леки задължения  

Творците и издателите на новини ще имат правомощието да се договарят с интернет гигантите, благодарение на постигнатото споразумение, относно правилата за авторското право,

които съдържат също така гаранции за свободата на изразяване.


Евродепутатите гласуваха директивата в пленарна зала с 348 гласа „за“, срещу 274 гласа „против“ и 36 гласа „въздържал се“. Това отбелязва края на законодателния процес за Европейския парламент, който започна през 2016 г. Сега ще бъде ред на държавите членки да одобрят решението на Парламента в идните седмици.

Директивата има за цел да гарантира, че дългогодишните права и задължения в закона за авторското право се отнасят също и за интернет. YouTube, Facebook и Google News са сред широкоизвестните интернет имена, които ще бъдат най-пряко засегнати от законодателството.

Директивата има за цел да гарантира,, че интернет ще остане пространство за свободно изразяване.

Днес от 16.00 ч. българско време ще се състои пресконференция с докладчика Аксел Фос и евродепутатите Хелга Трюпел и Саджад Карим, която може да гледате тук.

Тех гигантите ще споделят възнагражденията с артисти и журналисти

Директивата цели да засили способността носителите на права, а именно музиканти, изпълнители и автори на текстове (творци), както и издателите на новини, да договарят по-добри сделки за възнаграждение за използването на техния труд в интернет платформите. Тя постига това, като прави интернет платформите пряко отговорни за качването на съдържание на техните страници и дава автоматично правото на издателите на новини да сключват споразумения от името на журналисти за използването на новини от новинарски агрегатори.

Запазване на свободата на изразяване

Редица разпоредби са специално разработени, за да гарантират, че интернет остава пространство, в което важи свободата на изразяване.

Тъй като споделянето на откъси от новини е изрично изключено от обхвата на директивата, то може да продължи както е било досега. Директивата, обаче, включва разпоредби, с цел избягване на злоупотребата от страна на новинарски агрегатори. „Откъсите“ ще могат да продължат да се появяват в емисиите на Google News, например, а статия може да бъде споделяна във Facebook, при условие, че е „много кратка“.

Качването на защитена творба с цел цитиране, критика, рецензия, карикатура, пародия или пастиш е по-добре защитено отвсякога, което гарантира, че „memes“ и „GIFs“ ще продължат да бъдат достъпни и споделяни в онлайн платформите.

Много онлайн платформи няма да бъдат засегнати

Текстът уточнява също, че качването на творби в онлайн енциклопедии по некомерсиален начин, като например в Wikipedia, или платформи със софтуер с отворен код като GitHub, ще бъде автоматично изключено от обхвата на директивата. Стартъп платформите ще се възползват от по-леки задължения отколкото по-утвърдените.

По-силни права за водене на преговори за авторите и изпълнителите

Авторите и изпълнителите ще могат да изискват допълнително възнаграждение от дистрибутора, който използва правата им, когато първоначално договореното възнаграждение е непропорционално ниско в сравнение с ползите, получени от дистрибутора.

Подпомагане на авангардните проучвания и запазването на наследството

Директивата има за цел да направи по-лесно използването на авторски материали чрез извличане на информация от текст и данни, като по този начин премахва сегашното неравностойно конкурентно положение, в което се намират европейските научни изследователи. То предвижда, че ограниченията за авторско право няма да се прилагат за преподаване или за илюстрация.

И накрая, директивата също позволява авторският материал да бъде използван безплатно за защита на културното наследство. Произведенията извън търговско обращение могат да бъдат използвани, когато не съществува организация за колективно управление, която може да издаде лиценз.

Как тази директива променя статуквото

Понастоящем интернет компаниите имат слаб стимул да сключват справедливи лицензионни споразумения с притежателите на права, тъй като те не се считат за отговорни за съдържанието, което техните потребители качват. Те са задължени да премахват само съдържанието, което нарушава правата, когато притежателят на права ги помоли да го направят. Това обаче е тромаво за притежателите на права и не им гарантира справедливи приходи. Отговорността на интернет компаниите ще повиши шансовете на притежателите на права (особено музиканти, изпълнители и сценаристи, както и издатели на новини и журналисти) да осигурят справедливи лицензионни споразумения, като по този начин ще получат по-справедливо възнаграждение за използването на техните произведения, експлоатирани дигитално.

Цитати

Докладчикът Аксел Фос (ЕНП, Германия) „Директивата е важна стъпка към коригиране на ситуация, която позволи на няколко компании да печелят огромни суми пари, без да заплащат на хилядите творци и журналисти, от чиито труд зависят.

В същото време директивата съдържа множество разпоредби, които ще гарантират, че интернет остава пространство за свободно изразяване. Тези разпоредби сами по себе си не са необходими, тъй като директивата не създава нови права за носителите на права. Въпреки това ние се вслушахме в изразените опасения и решихме допълнително да гарантираме свободата на изразяване. Съдържание като „meme“, „gif“, „snippet“ сега е по-защитено отвсякога.

Това е директива, която защитава живота на хората, защитава демокрацията чрез защита на разнообразния медиен пейзаж, утвърждава свободата на изразяване и насърчава стартиращите предприятия и технологичното развитие. Тя подготвя интернет за бъдещето и го превръща в пространство, което е от полза за всички, а не само за най-силните".


Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Никой не отрича необходимостта от реформа в сферата на авторските права в дигиталната ера, но смятам, че това не бива и не трябва да се случва на всяка цена. Не можем да си позволим „между другото“ да подкрепяме текстове, които фактически създават предпоставки за правна несигурност и застрашават свободата на изразяване на обикновения потребител в интернет пространството.“