Споделете тази страница: 

  • По-ясни права при закупуване на цифрово съдържание или при трансгранични продажби на стоки 
  • Гаранция за обезщетение на потребителите в случай на дефекти 
  • Интелигентни стоки (напр. интелигентни хладилници или свързани часовници) са включени в законодателството 

Нови правила за по-добра защита на потребителите, когато пазаруват в интернет, в местен магазин, както и когато свалят музика или игри, бяха одобрени от Парламента във вторник.

Новите законодателни актове на ЕС относно цифровото съдържание и продажбата на стоки хармонизират основните договорни права, като средствата за правна защита на потребителите и начините за прилагането им. Те са част от стратегията за единен цифров пазар, която има за цел да гарантира по-добър достъп на потребителите и предприятията до онлайн стоки и услуги в Европа.

По-добра защита при свалянето на музика, видеоклипове, приложения...

Според новоприетите правила за „цифрово съдържание“ в рамките на ЕС, хората, които купуват или свалят музика, приложения, игри, използват услуги в облака или платформи за социални медии, ще бъдат по-добре защитени, когато търговецът не успее да предостави съдържание или услуга, или предостави дефектна стока. Тези права за защита на потребителите ще се прилагат по равностоен начин за потребители, които предоставят данни в замяна на такова съдържание или услуга, както и за потребители, които „заплащат“ за него.

Текстът предвижда, че ако не е възможно да се поправи дефектното цифрово съдържание или услуга в разумен период от време, потребителят има право на намаление на цената или пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Ако се появи дефект в рамките на една година от датата на доставката, се предполага, че той вече е съществувал и не се налага потребителят да го доказва (обръщане на тежестта на доказване). За непрекъснати доставки, тежестта на доказване остава за търговеца в рамките на договора.

Гаранционният срок за еднократни доставки не може да бъде по-кратък от две години. За доставки, които се изпълняват непрекъснато, той следва да се прилага по време на целия срок на договора.

За повече информация вижте прессъобщението и одобрения текст (598 гласа "за" срещу 34 "против", с 26 „въздържал се“).

...и при покупка на продукт онлайн или офлайн

Директивата относно продажбите на стоки се прилага както за онлайн, така и за офлайн (лице в лице) продажби, като напр. при покупката на домакински уред, играчка или компютър чрез интернет или в местен магазин.

Търговецът носи отговорност, ако в рамките на две години от момента, в който потребителят е получил продукта, се появи дефект.(държавите членки обаче имат право да въведат или да запазят по-дълъг правен гаранционен срок в своето национално законодателство, за да се запази същото ниво на защита на потребителите, вече предоставено в съответните страни). Срокът за обръщане на тежестта на доказване ще бъде една година в полза на потребителите. Държавите членки имат право да удължат този срок до две години.

Стоките с цифрови елементи (например „интелигентни“ хладилници, смартфони и телевизори или свързани часовници) също попадат в обхвата на тази директива. Потребителите, които купуват тези продукти, ще имат право да получат необходимите актуализации в „разумен период от време, очакван от потребителя“,“, въз основа на вида и предназначението на стоките и цифровите елементи.

За повече информация вижте прессъобщениeто и одобрения текст (629 гласа "за" срещу 29 "против", с 6 „въздържал се“).


Цитат

Работим, за да осигурим по-добра защита на потребителите, както и да улесним начина, по който те пазаруват онлайн. Ако в аналоговия свят знаем къде да направим рекламация при дефект на кафемашината, то при дефект в мобилно приложение, например, това не бе така досега. Поне 70 милиона потребители в Европа са имали проблеми в стрийминг абонамента си, в смартфона, в антивирусната си програма. Едва 10% от тях са получили някакво обезщетение. С тази директива ние улеснихме механизма за рекламация и за тези продукти и услуги. Спрямо новите мерки, ако потребителят е закупил смарт-стока или софтуер (антивирусна програма, облачна услуга и др.) и забележи дефект - потребителят ще може да избира дали продуктът да бъде заменен, поправен без допълнително заплащане или да получи парите си обратно“, коментира българският евродепутат Ева Майдел (ГЕРБ), която бе докладчик за групата на ЕНП в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите.


Следващи стъпки

Двете директиви ще бъдат представени за официално одобрение от министрите на ЕС. Те ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС и ще трябва да бъдат приложени от държавите членки най-късно две години и половина след това.