Какво представляват политическите групи и как се сформират? 

 
 

Споделете тази страница: 

  • всяка политическа група трябва да има най-малко 25 членове на ЕП, избрани в най-малко една четвърт от държавите членки (т.е. най-малко в седем).
  • чрез акта на сформирането на група, членовете на ЕП приемат, че между тях съществува политическа близост - председателят на Парламента трябва да бъде уведомен със заявление, в което се уточняват целите на групата
  • преговорите започват след 27 май
  • за да бъдат одобрени от 2 юли, политическите групи трябва да обявят своя състав преди 1 юли
  • политическа група може да бъде образувана във всеки един момент на мандата

.