Колко членове на ЕП има във всяка комисия?  

 
 

Споделете тази страница: 

По време на 8-ия мандат, комисиите имаха между 25 и 73 пълноправни членове и също толкова техни заместници. Съставът на комисиите по време на 9-тия мандат ще бъде гласуван по време на първата пленарна сесия въз основа на предложение от Председателския съвет.

.