Новите заместник-председатели на Европейския парламент 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

Член на Европейския парламент гласува за заместник-председател  

В сряда, всички 14 заместник-председатели на Европейския парламент бяха избрани в три тура, с мандат от две години и половина.

Единадесет заместник-председатели бяха избрани на първи тур, два на втори и последният с относително мнозинство в трети .Новите заместник-председатели, които са от шест политически групи и десет държави членки, са изброени по-долу в реда, в който са избрани:1.

Mairead McGUINNESS (EНП, Ирландия)

618 гласа, тур 1

2.

Pedro SILVA PEREIRA (С&Д, Португалия)

556 гласа, тур 1

3.

Rainer WIELAND (ЕНП, Германия)

516 гласа, тур 1

4.

Katarina BARLEY (С&Д, Германия)

516 гласа, тур 1

5.

Othmar KARAS (ЕНП, Австрия)

477 гласа, тур 1

6.

Ewa Bożena KOPACZ (ЕНП, Полша)

461 гласа, тур 1

7.

Klara DOBREV (С&Д, Унгария)

402 гласа, тур 1

8.

Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, Чехия)

395 гласа, тур 1

9.

Nicola BEER (Renew Europe, Германия)

363 гласа, тур 1

10.

Lívia JÁRÓKA (ЕНП, Унгария)

349 гласа, тур 1

11.

Heidi HAUTALA (Зелените/ЕСА, Финландия)

336 гласа, тур 1

12.

Marcel KOLAJA (Зелените/ЕСА, Чехия)

426 гласа, тур 2

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (Европейска обединена левица,

Гърция)

401 гласа, тур 2

14.

Fabio Massimo CASTALDO (Независим, Италия)

248 гласа, тур 3


Резултат от първия тур


Упражнили правото си на вот: 702

Празни или невалидни бюлетини: 41

Валидни бюлетини: 661

Необходимо абсолютно мнозинство: 331


Новоизбраните зам.-председатели (с абсолютно мнозинство) са изредени по-долу в реда, в който са избрани:


1.

Mairead McGUINNESS (EНП, Ирландия)

618 гласа, тур 1

2.

Pedro SILVA PEREIRA (С&Д, Португалия)

556 гласа, тур 1

3.

Rainer WIELAND (ЕНП, Германия)

516 гласа, тур 1

4.

Katarina BARLEY (С&Д, Германия)

516 гласа, тур 1

5.

Othmar KARAS (ЕНП, Австрия)

477 гласа, тур 1

6.

Ewa Bożena KOPACZ (ЕНП, Полша)

461 гласа, тур 1

7.

Klara DOBREV (С&Д, Унгария)

402 гласа, тур 1

8.

Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, Чехия)

395 гласа, тур 1

9.

Nicola BEER (Renew Europe, Германия)

363 гласа, тур 1

10.

Lívia JÁRÓKA (ЕНП, Унгария)

349 гласа, тур 1

11.

Heidi HAUTALA (Зелените/ЕСА, Финландия)

336 гласа, тур 1


Гласовете за останалите кандидати са следните:


Dimitrios PAPADIMOULIS (Европейска обединена левица,

Гърция)

303 гласа

Marcel KOLAJA (Зелените/ЕСА, Чехия)

237 гласа

Zdzisław KRASNODĘBSKI (ЕКР, Полша)

169 гласа

Fabio Massimo CASTALDO (Независим, Италия)

143 гласа

Laura HUHTASAARI (ИД, Финландия)

135 гласа

Mara BIZZOTTO (ИД, Италия)

130 гласа


Резултати от втория тур


Политическата група „Идентичност и демокрация“ оттегли кандидатурата на Laura HUHTASAARI (ИД, Финландия) преди втория тур на гласуването.


Упражнили правото си на вот: 679

Празни или невалидни бюлетини: 16

Валидни бюлетини: 663

Необходимо абсолютно мнозинство: 332


Новоизбраните зам.-председатели (с абсолютно мнозинство) са изредени по-долу в реда, в който са избрани:


12.

Marcel KOLAJA (Зелените/ЕСА, Чехия)

426 гласа, тур 2

13.

Dimitrios PAPADIMOULIS (Европейска обединена левица,

Гърция)

401 гласа, тур 2


Гласовете за останалите кандидати са следните:


Fabio Massimo CASTALDO (Независим, Италия)

284 гласа

Zdzisław KRASNODĘBSKI (ЕКР, Полша)

261 гласа

Mara BIZZOTTO (ИД, Италия)

142 гласа


Резултати от третия тур


За третия тур на гласуване, председателят Сасоли предложи електронно гласуване, което беше прието с вдигане на ръка.


Упражнили правото си на вот: 411

Празни или невалидни бюлетини: 61

Валидни бюлетини: 350


Fabio Massimo CASTALDO (Независим, Италия) беше избран като 14-и зам.-председател с 248 гласа.


Правила за провеждане на избори


Кандидатурите се издигат при същите условия като за председател (член 15). 14-те зам.-председатели се избират с една единствена бюлетина от абсолютно мнозинство от подадените гласове. Провежда се второ гласуване при същите условия, ако всички 14 длъжности не бъдат запълнени. Може да бъде проведено и трето гласуване, ако все още има незаети длъжности, като на този етап е достатъчно да има относително мнозинство. (член 17). Старшинството на заместник-председателите се определя от поредността на тяхното избиране, а при равен брой гласове — от тяхната възраст. Ако заместник-председателите са избрани чрез акламация, тяхното старшинство се определя с тайно гласуване.


Ролята на заместник-председателите


Заместник-председателите могат да заместват председателя при необходимост, включително да ръководят пленарни заседания. Те са също членове на Бюрото на Европейския парламент, което установява правилата за гладкото функциониране на Парламента. Длъжностите на Бюрото включват също така изготвянето на предварителния проектобюджет на Парламента и решенията относно административните, организационните и свързаните с персонала въпроси в ЕП.