Споделете тази страница: 

В сряда, евродепутатите гласуваха относно числения състав на 20-те парламентарните комисии и 2-те подкомисии. Техният състав беше потвърден от политическите групи по-късно същия ден.

След гласуването в пленарна зала в сряда, деветият законодателен мандат на Европейския парламент ще запълни комисиите и подкомисиите със следния числен състав (таблицата по-долу).


Може да намерите имената на 17-имата български евродепутати, които ще бъдат постоянни членове в 12 постоянни комисии и подкомисии на ЕП.
AFET

Външни работи

71

Александър Йорданов (ЕНП)

Сергей Станишев (С&Д)

Илхан Кючюк (Renew Europe)

AGRI

Земеделие и развитие на селските райони

48

BUDG

Бюджети

41

CULT

Култура и образование

31

Асим Адемов (ЕНП)

Андрей Слабаков (ЕКР)

DEVE

Развитие

26

ECON

Икономически и парични въпроси

60

EMPL

Заетост и социални въпроси

55

Радан Кънев (ЕНП)

Атидже Алиева-Вели (Renew Europe)

ENVI

Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните

76

IMCO

Вътрешен пазар и защита на потребителите

45

Андрей Ковачев (ЕНП)

INTA

Международна търговия

41

ITRE

Промишленост, изследвания и енергетика

72

Ева Майдел (ЕНП)

Иво Христов (С&Д)

Искра Михайлова (Renew Europe)

JURI

Правни въпроси

25

Ангел Джамбазки (ЕКР)

LIBE

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

68

Емил Радев (ЕНП)

Елена Йончева (С&Д)

REGI

Регионално развитие

43

Андрей Новаков (ЕНП)

Цветелина Пенкова (С&Д)

TRAN

Транспорт и туризъм

49

Петър Витанов (С&Д)

AFCO

Конституционни въпроси

28

PECH

Рибно стопанство

28

PETI

Петиции

35

Радан Кънев (ЕНП)

Емил Радев (ЕНП)

FEMM

Права на жените и равенството на половете

35

CONT

Бюджетен контрол

30

Цветелина Пенкова (С&Д)

DROI

Права на човека (подкомисия)

30

SEDE

Сигурност и отбрана (подкомисия)

30

Елена Йончева (С&Д)


Правила относно състава на комисиитеСпоред Правилника за дейността на ЕП (член 209 бе изменен при последното преразглеждане), съставът на неговите комисии и подкомисии трябва, доколкото е възможно, да отразява състава на Парламента.


Пропорционалното разпределение на местата в дадена комисия между политическите групи трябва да бъде най-близкото съответно цяло число, като Председателският съвет (т.е. председателя на ЕП и лидерите на политическите групи), отговаря за разрешаването на спорове сред групите свързани с пропорционалната тежест.


Политическите групи и независимите членове решават вътрешно кого да определят за всяка комисия и подкомисия. Размяната на места между групи не е позволена.


Избрани членове на комисии


Няколко часа след гласуването, пленарната зала получи официално известие от политическите групи и независимите членове относно начина, по който ще бъдат представени в комисиите и подкомисиите. Пълният списък с членовете е достъпен тук. Председателите на комисиите и подкомисиите ще бъдат избрани на техните учредителните заседания.


Политическите групи следва допълнително да съобщят имената на заместник- членовете си в комисиите.