Споделете тази страница: 

  • Призовават държавите членки да приемат незабавно своята преговорна позиция относно дългосрочния бюджет на ЕС  
  • Парламентът е готов за започване на преговори от ноември 2018 г.  
  • Евродепутатите изискват план за действие в извънредни ситуации, за да се избегнат предизвикателствата за гражданите и предприятията, тъй като всякакво забавяне ще доведе до прекъсване на финансирането през 2021 г.  

В приетата в четвъртък резолюция ЕП предупреждава, че съществува „явен риск“ преговорите със Съвета относно инвестиционния план на ЕС за 2021-2027 г. да не могат да приключат успешно навреме

В текста, приет с 426 гласа „за“, 163 гласа „против“ и 67 „въздържал се“, евродепутатите:  • адаптират позицията на Парламента с цел по-голяма защита на климата, като подчертават „неотложната необходимост от още един качествен скок в политическите и финансовите усилия“ за постигане на целите от Парижкото споразумение;


  • призовават Комисията да изготви план за действие в извънредни ситуации, тъй като виждат „явен риск“ тези сложни преговори между Парламента и Съвета да не могат да приключат успешно до края на 2020 г.. Забавянето може да доведе до прекъсване на финансирането на програми на ЕС през 2021 г. и да окаже отрицателно въздействие върху гражданите и предприетата.Съветът още не е приел позицията си по въпроса.Бързи факти


Комисията представи своите законодателни предложение за следващата МФР през пролетта на 2018 г. Парламентът прие своята позиция през ноември 2018 г. и от тогава е готов за започването на преговори със Съвета.


МФР (многогодишната финансова рамка) представлява дългосрочният бюджет на ЕС, който обикновено покрива период от седем години. Той очертава максималния размер на средствата (т. нар. „таван“) за всяка основна категория („функция“) на разходните програми на ЕС за периода, който покрива. Текущата МФР, която покрива периода 2014-2020 г., беше приета през декември 2013 г.


Около 93% от бюджета на ЕС финансира реални дейности в страните членки на ЕС и отвъд тях. Той отива при гражданите, регионите, градовете, земеделците, изследователите, учениците, неправителствените организации и предприятията.