Споделете тази страница: 

  • Първият международен документ установяващ правно обвързващи стандарти за предотвратяване на основаното на пола насилие 
  • Евродепутатите искат насилието над жените да влезе в каталога на признатите от ЕС престъпления 
  • Всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие 

Евродепутатите призовават ЕС да се присъедини към Истанбулската конвенция и всички държави членки да я ратифицират, за да се прекрати насилието над жените.

Незаконодателната резолюция, приета с 500 гласа „за“, срещу 91 гласа „против“ и 50 гласа „въздържал се“ в четвъртък, призовава Съвета на ЕС незабавно да приключи процеса на ратифициране на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени, също известна като Истанбулската конвенция. Тя призовава седемте държави, които са я подписали, но още не са я ратифицирали - България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и Обединеното кралство, да го направят без отлагане.


Евродепутатите осъждат атаките и кампаниите срещу Конвенцията в някои страни, които са основани на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържанието пред обществото.


Депутатите изискват от Комисията да добави борбата срещу основаното на пола насилие като приоритет в следващата европейска стратегия за равенство между половете. Те също искат от Комисията да представи законодателен акт за справянето с всички форми на насилие, основано на пола – включително онлайн тормоз и кибернасилие – и призовават насилието срещу жените да бъде включено в каталога на деянията, признати от ЕС за престъпления.


Всички държави членки трябва да гарантират правилното прилагане и изпълнение на Конвенцията, като осигурят адекватно финансиране и човешки ресурси за компетентните служби. Предоставянето на подходящо обучение за всички специалисти, които работят с жертви на насилие (магистрати, доктори, полицаи и др.), е особено важно.


ЕП също така потвърди позицията си в подкрепа на целевото заделяне на 193,5 млн. евро за дейности за предотвратяване и борба с основаното на пола насилие в рамките на програмата „Права и ценности“ на ЕС.


Бързи факти


Истанбулската конвенция, приета от Съвета на Европа през 2011 г, влезе в сила през 2014 г. и беше подписана от ЕС през юни 2017 г. Тя е първият международен правно обвързващ инструмент по въпроса – държавите, които са я ратифицирали, трябва да спазват изчерпателни, правнообвързващи стандарти за превенция на основаното на пола насилие, защита на жертвите и наказание на извършителите.

Според допитване от 2014 г. на Агенцията на ЕС за основните права, всяка трета жена в ЕС е била жертва на физическо и/или сексуално насилие след 15-та годишна възраст. 55% от жените са били изложени на поне една форма на сексуален тормоз. (11% за били жертви на кибертормоз). Една от двадесет жени е била изнасилена.