Споделете тази страница: 

Затваряне на границите: комисията по граждански свободи изисква пропорционалност и координация в ЕС ©Aliaksei Smalenski/Adobe Stock  

Изявление на председателя на комисията на ЕП по граждански свободи, Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) 

относно повторното въвеждане на граничен контрол на някои вътрешни граници на Шенген поради коронавируса.

„В последните дни няколко държави членки на ЕС отново въведоха граничен контрол на вътрешните си граници в рамките на Шенгенското пространство или дори ги затвориха за определени категории пътници, докато някои други държави членки обмислят подобни мерки.


Като председател на комисията на ЕП по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, макар изцяло да споделям необходимостта от мерки за публична политика, ограничаващи социалното общуване, за да се забави разпространението на коронавируса, настоятелно призовавам държавите членки да предприемат своите мерки в пълно спазване на принципите на пропорционалност и най-вече на солидарност между държавите членки на ЕС, недискриминация и приложимите шенгенски правила. Важно е при предприемането на мерки да няма дискриминация между гражданите на ЕС.


Само чрез координиран подход, а не чрез предприети действия от отделни държави членки, ще постигнем успех в справянето с предизвикателството, пред което сме изправени всички.


Комисията на ЕП по граждански свободи внимателно следи ситуацията и очаква Европейската комисия, Председателството на Съвета на ЕС и държавите членки да защитят всички ползи от Шенгенското пространство. “
Бързи факти


Регламент (ЕС) 2016/399 относно Кодекс на Съюза за режима на дРегламент (ЕС) 2016/399 относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границитевижение на лица през границите(Кодекс на шенгенските граници) изрично предвижда риск за общественото здраве като основание за отказ на влизане през външната шенгенска граница (дял II), но не предвижда възможността временно да се въведе граничен контрол по вътрешните граници от съображения за обществено здраве (дял III).