Осигуряване на гъвкавост на структурните фондове на ЕС за намаляване на ефекта от COVID-19 

 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът и Съветът преразглеждат правилата на ЕС с безпрецедентна скорост, за да предоставят на държавите членки незабавен достъп до европейско финансиране за борба с пандемията и нейните последици.

.