COVID-19: Необходима е координирана здравна стратегия на ЕС, казват евродепутатите 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Обща методология на ЕС за изчисляване на дяла на инфектираните и на смъртните случаи от COVID-19 
  • Увеличаване на производството на медицински консумативи в ЕС 
  • Глобална конференция на 4 май за събиране на средства за разработване на ваксина 

Комисията на Парламента, отговаряща за общественото здраве (ENVI), изслуша комисарите Кириaкиду и Ленарчич относно засилването на отговора и координацията на ЕС по отношение на COVID-19.

Председателят на комисията ENVI Паскал Канфен (Renew, Франия) припомни важни елементи от резолюцията, приета миналата седмица от Парламента, в която се изисква обща методология на ЕС за изчисляване на дяла на инфектираните и на смъртните случаи, свързани с COVID-19, и се повдига въпросът за наличието на лекарства, както и за необходимостта от европейска координирана стратегия за излизане от кризата.

Ограничителните мерки трябва да бъдат премахнати координирано

Стела Кириaкиду, еврокомисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, подчерта, че приоритетът сега е спасяването на човешки животи. За да не се застрашава постигнатият напредък, е изключително важно мерките за ограничение в Европа да се премахнат по координиран начин и на базата на научен подход. В отговор на въпроси на евродепутатите, тя заяви, че Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) работи с държавите членки по обща методология на ЕС за докладване на смъртните случаи на COVID-19. Тя също така се съгласи с членовете на ЕП относно необходимостта от производство на повече медицински консумативи в Европа, за да се разчита по-малко на вноса от държави извън ЕС, и отново подчерта границите на това, което може да се направи на равнище ЕС, поради ограничените му правомощия в областта на здравеопазването. В заключение тя обяви, че на 4 май председателят на Европейската комисия Урсулафон дер Лайен ще бъде домакин на глобална конференция за набиране на средства и увеличаване на усилията за борба с COVID-19, включително чрез спешна разработка на ваксина.

ЕС може вече бързо да реагира чрез rescEU

Отговаряйки на въпроси на евродепутатите относно необходи--мостта от по-голяма солидарност и координация в ЕС, комисарят по управление на кризите Янез Ленарчич даде няколко примера за помощ между държавите членки, в рамките на ЕС, както и към съседни страни. Той също така каза, че след изменението на програмата rescEU за справяне с извънредни ситуации в областта на общественото здраве, сега ЕС е много по-добре подготвен да реагира бързо и директно на молбите за помощ от държавите членки.

Можете да гледате запис на дискусията тук.

Допълнителна информация

В резолюция, приета на 17 април, Парламентът приветства солидарните действия между държавите членки и призова за създаването на Европейски механизъм за реагиране в областта на здравеопазването, за да се отговори по-добре в бъдеще на всякакъв вид европейска здравна криза, както и за координиран подход за отмяна на ограничителните мерки в ЕС, за да се избегне повторно активизиране на вируса.

Парламентът също така даде одобрението си да бъдат освободени над 3 милиарда евро за пряка подкрепа на системите за здравеопазване в най-засегнатите страни членки на ЕС в борбата им срещу пандемията.