Чешкият премиер трябва спешно да разреши проблема с конфликта на интереси, настояват евродепутатите 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Чехия трябва да създаде система за защита на европейските средства срещу конфликт на интереси 
  • Ако Европейската комисия потвърди предполагаемия конфликт на интереси на премиера Бабиш, той трябва да го разреши, като продаде бизнес интересите си, спре да получава обществени субсидии или се оттегли от държавна длъжност 
  • Трябва да спре изплащането на европейски средства към „Agrofert Group“, докато потенциалният конфликт на интереси не бъде напълно разрешен  

Комисията на ЕП по бюджетен контрол (CONT) призова чешкият премиер да не участва в преговорите за бюджета на ЕС, докато не бъдат изяснени твърденията за конфликт на интереси.

След мисията за установяване на факти, членовете на комисията на ЕП по бюджетен контрол (CONT) настояват чешкият премиер „да се откаже да участва в преговори за бюджета на ЕС в Европейския съвет, докато потенциалният му конфликт на интереси не бъде напълно разрешен“.


Премиер или член на правителството не може да бъде бенефициер или все още да контролира голям конгломерат като „Agrofert Group“ и в същото време да получава големи субсидии от ЕС, като едновременно с това участва в програмирането и финансирането на съответните субсидии. Ако бъде потвърден потенциален конфликт на интереси, „той трябва да го разреши, като продаде бизнес интересите си, спре да получава публични субсидии или финансиране, разпределено от неговото правителство, включително фондове на ЕС, или да се оттегли от позицията си на министър-председател“, настояват евродепутатите.


Слабостите трябва незабавно да бъдат отстранени

Чешката публична администрация няма ясна система за защита на европейските средства срещу конфликт на интереси, посочват евродепутатите. Те призовават чешките власти да се справят със системните слабости „без допълнителни забавяния“, като изискват от държавните служители да посочват финансовите си интереси, публикуват крайните бенефициенти на юридически лица и тръстове и чрез увеличаване на бюджетната прозрачност и достъп на широката общественост до информация относно сключването на обществено финансирани договори.


Комисията CONT също така изисква да се изяснят правилата за собственост върху земята и малките земеделски стопани да не бъдат подлагани на дискриминация в полза на по-големите конгломерати при търговете за поземлени имоти.


Освен това Върховната одитна служба (Чешката сметна палата) следва да получи законовата компетентност за извършване на систематични проверки на място на крайните бенефициери. Те трябва да имат ясна представа и достъп до всички плащания и свързаната с тях информация, за да извършват своите одити в съответствие с международните стандарти.


Политика за нулева толерантност към конфликта на интереси

Евродепутатите призовават Европейската комисия да провежда политика на нулева толерантност по отношение на конфликта на интереси, като направи оценка на превантивните мерки, предприети от Чехия, бързо възстанови всички нередно изплатени субсидии и се намеси активно, ако националните органи не действат по отношение на конфликти на интереси, включващи техните най-високи представители.


Те също така настояват да се ускори включването на правни процедури за конфликт на интереси и възстановяването на неправомерно изплатени субсидии в следващата многогодишна финансова рамка (МФР), и да не се изплащат европейски средства за „Agrofert Group“, докато потенциалният конфликт на интереси на чешкия премиер не бъде напълно разрешен.


Моника Холмайер: „Очакваме бърза реакция от чешкото правителство на нашите препоръки"

След като евродепутатите подкрепиха препоръките на CONT, председателят на комисията Моника Холмайер (ЕНП, Германия), която беше и ръководител на делегацията за установяване на факти, заяви:


„Мисията за установяване на факти показа на участниците, че в момента няма ясен механизъм за идентифициране на конфликт на интереси по отношение на европейските субсидии. Съмненията на членовете на комисията CONT бяха по-скоро потвърдени, че в Чехия олигархичните структури се насърчават от непрозрачна система на разпокъсан контрол и липса на ясна представа и отговорност за конфликти на интереси."


„Очакваме чешките власти, министър-председателят, както и Европейската комисия, да насочат пълното си внимание към проблемите, които идентифицирахме в днешния доклад, и да действат незабавно, за да установят и отстранят тези сериозни, продължителни и системни слабости. Дължим това на данъкоплатците в Чехия и в целия ЕС”.

Бързи факти

Комисията на Европейския парламент по бюджетен контрол (CONT) контролира и следи за правилното и целенасочено използване на бюджета на ЕС, като проверява неговото изпълнение от Европейската комисия и всички други институции, органи, служби и агенции на ЕС, за да гарантира, че парите на данъкоплатците се използват правомерно.

Около 80% от бюджета на ЕС се изпълнява във и от държавите членки.


Шестима членове на комисията CONT участваха в мисията за проучване на факти в Чехия от 26 до 28 февруари 2020 г., за да добият представа за разпределението на европейските средства и да проследят съобщенията за възможни нередности относно начина на управление на кохезионните и земеделските фондове. Те се срещнаха с националните власти, представители на гражданското общество, асоциации, журналисти и неправителствени организации.