3 млрд. евро заеми за икономиките на страните партньори, засегнати от пандемията 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Заемите ще помогнат за предотвратяване на финансовата нестабилност в страните бенефициери 
  • 3 милиарда евро, отпуснати на десет страни при изключително благоприятни условия 
  • Спешна солидарност на ЕС със засегнатите от пандемията съседи и държави партньори 

Парламентът одобри в петък 3 милиарда евро заеми, за да помогне на съседните държави на ЕС и на страните партньори да се справят с последствията от COVID-19.

Заемите, които ще бъдат предоставени при изключително благоприятни условия и ще бъдат изплатени за една година, ще помогнат на следните десет държави, чиито икономики изпаднаха в рецесия поради пандемията: Република Албания (180 милиона евро), Босна и Херцеговина (250 милиона евро), Грузия (150 милиона евро), Кралство Йордания (200 милиона евро), Косово (100 милиона евро), Република Молдова (100 милиона евро), Черна гора (60 милиона евро), Република Северна Македония (160 милиона евро), Република Тунис (600 милиона евро) и Украйна (1,2 милиарда евро).

Целта на финансирането е да се позволи на тези държави да смекчат негативните социални и икономически ефекти от кризата, като същевременно запазват финансовата си стабилност.

За да ускори изплащането на помощта, Парламентът гласува одобрението на законодателството по неотложна процедура (определена в член 163 от Правилника за дейността на ЕП). Съветът даде зелена светлина за пакета на 5 май 2020 г.


Решението беше прието с 547 гласа „за“, 93 гласа „против“ и 47 гласа „въздържал се“.


Следващи стъпки

Средствата може да се предоставят веднага, след като страните подпишат съответния Меморандум за разбирателство, в който ще бъдат уточнени условията за предоставянето на заемите. Европейската комисия очаква първият транш да бъде изплатен през есента на 2020 г., а вторият и последен транш - в началото на 2021 г..

Бързи факти


ЕС редовно предоставя макрофинансова помощ (МФП) на страните партньори, за да им помогне при трудности с техния платежен баланс. Настоящото предложение е по-краткосрочно от обикновените МФП (една година вместо 2,5 години) и заемите трябва да бъдат върнати след 15 години. Предоставянето на мащабния пакет от заеми е начин ЕС да прояви солидарност със съседните страни и страните от Източното партньорство, засегнати от пандемията.

Държавите получатели на средствата трябва да имат текуща програма с Международния валутен фонд (МВФ), като подкрепата на ЕС идва в допълнение на помощта на МВФ за борба с рецесията, причинена, наред с други причини, от спада в приходите от туризъм, парични преводи, преки чуждестранни инвестиции и отлив на инвестиционен капитал.