Извънредните мерки в Унгария: евродепутатите искат ЕС да наложи санкции и да спре плащанията на средства 

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

Евродепутатите са обезпокоени от извънредното законодателство в Унгария срещу COVID-19 и призовават ЕС да действа  
  • Неограниченото във времето извънредно положение и ограниченията на свободата на словото са несъвместими с ценностите на ЕС 
  • Комисията трябва да започне производства за установяване на нарушения и Съветът следва да продължи действията по член 7 
  • Финансирането от ЕС трябва да бъде обвързано със спазването на принципите на правовата държава 

Демокрацията и основните права са застрашени в Унгария, твърдят повечето евродепутати, които настояват Комисията и Съветът да защитят унгарските граждани и върховенството на закона.

В дебат с заместник-председателя на ЕК Вера Йоурова и Хърватското председателство на Съвета на ЕС, мнозинството оратори подчертаха, че извънредните мерки, предприети от унгарското правителство за борба с пандемията от COVID-19, включително обявяването на неограничено във времето извънредно положение, не са в съответствие с правилата на ЕС и предупреждават за нарастващия риск за демокрацията.


Няколко евродепутати призоваха Европейската комисия да приключи проверката на законодателните промени и да открие производства за установяване на нарушения. Те изрично поискаха да бъдат спрени плащанията за Унгария в рамките на новите финансови перспективи и плана за възстановяване, освен ако не се спазва върховенството на закона. Те също така разкритикуваха пасивното отношение на Съвета и настояха за предприемането на действия от негова страна по процедурата по член 7, инициирана от Парламента.


Някои евродепутати защитиха решенията, взети от демократично избрания парламент в Унгария и сравниха извънредните мерки, приети в страната, с тези, предприети от други държави членки на ЕС, като Франция и Испания.


Бързи факти


В своята резолюция от 17 април Парламентът беше заявил, че решението на Унгария да удължи извънредното положение за неопределен период от време, разрешението правителството да управлява чрез укази и намаляването на надзорните правомощия на парламента са „в пълно несъответствие с европейските ценности“.Евродепутатите подчертаха, че всички мерки, свързани с COVID, „трябва да са в съответствие с принципите на правовата държава, строго пропорционални [...], ясно свързани с продължаващата здравна криза, ограничени във времето и да подлежат на редовен контрол".


Можете да гледате запис от дебата тук.