Конференцията за бъдещето на Европа трябва да започне до септември, казват евродепутатите 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • COVID-19 е направил видими институционалните недостатъци на ЕС 
  • Съветът на ЕС трябва скоро да приеме адекватна позиция и да се ангажира с реформите, договорени от конференцията 
  • Дигиталните технологии ще направят възможно ефективното участие на гражданите 

Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент подчертава, че кризата с COVID-19 е направила необходимостта от реформи по-решаваща от всякога.

Недостатъците на ЕС и неговите държави членки, особено във връзка с координирания му отговор във времена на криза, бяха изтъкнати от членовете на ЕП на днешното заседание на комисията по конституционни въпроси (AFCO). Конференцията за бъдещето на Европа трябва да бъде стартирана възможно най-скоро, за да бъдат осъществени ефективни реформи въз основа на нейния резултат, подчертаха те.

Повечето оратори изтъкнаха необходимостта Съветът на ЕС да излезе с адекватна позиция за преговори в близко бъдеще, като много от тях поискаха ангажимент от държавите членки да прилагат реформи, ръководени от резултатите от конференцията, които потенциално може да включват и промяна на основополагащите договори на ЕС. Широкото мнозинство също така подчерта, че е необходимо съвместна декларация между Парламента, Съвета и Комисията да бъде сключена преди лятото, за да може конференцията да бъде стартирана през септември и да заработи с пълна скорост до края на годината.

Участието на гражданите и необходимостта конференцията да бъде упражнение „отдолу нагоре“ с отворен дневен ред бяха потвърдени като основни изисквания на всички евродепутати, много от които настояха за използването на цифрови технологии и инструменти за дистанционно участие по време на пандемията.

Може да гледате запис на заседанието тук.

Допълнителна информация

Очакваше се конференцията, организирана от Парламента, Съвета и Комисията, да започне през май 2020 г. и да продължи две години, но се забави поради пандемията от COVID-19. Позицията на Парламента, приета през януари, е, че тя трябва да се гради върху широкото участие на гражданите и да бъде свободна да определя бъдещата форма на ЕС.

В своята резолюция от 17 април относно отговора на ЕС на пандемията от COVID-19 Европейският парламент подчерта, че „Конференцията трябва да бъде свикана възможно най-скоро [...], за да се извърши задълбочена реформа на Съюза“. В своята декларация от 7 май 2020 г. за 70-годишнината от декларацията на Шуман, председателят Д. Сасоли и лидерите на политическите групи на Европейския парламент повториха този призив, „за да се оформи Съюзът, в който искаме да живеем заедно“ и за „споразумение [...] да изградим възстановяването на европейския континент“.