ЕП: фокусирайте се върху кризисните мерки при координирането на икономическите и бюджетни политики 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Специфични планове за възстановяване и устойчивост 
  • Трансформацията трябва да бъде социална, икономически справедлива и зелена 
  • Борбата с младежката безработица е приоритет 

В сряда евродепутати обсъдиха европейския семестър и икономически и социално устойчиви начини за излизане от кризата с комисарите В. Домбровскис, П. Джентилони и Н. Шмит.

Евродепутатите от комисията на ЕП по икономически и парични въпроси (ECON) подчертаха, че за да се превърне европейският семестър в подходящ инструмент за възстановяване, държавите членки трябва да прилагат специфичните за страната препоръки от Европейската комисия (CRS) и трябва да вземат предвид реалността след кризата.

Изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис представи механизма за устойчивост, който представлява новия инструмент за възстановяване, предназначен да подобри прилагането на специфичните за страната препоръки (CRS). Еврокомисарят Паоло Джентилони поясни, че всяка страна, заедно с Европейската комисия, ще трябва да подготви индивидуален план за възстановяване и устойчивост, в който трябва да се гарантират приоритетите на държавите членки след кризата.

Фискална политика в условията на криза

Други членове на комисията ECON изразиха своята загриженост относно общата клауза за освобождаване, която позволява процедурата за прекомерен дефицит спрямо държава членка да бъде спряна във времена на силен икономически спад. Евродепутатите поискаха допълнителна информация относно подновяването на процедурата за прекомерен дефицит и начините за поддържане на правилния баланс между устойчивостта на дълга и така необходимите инвестиции.

Г-н Домбровскис подчерта, че Пактът за стабилност и растеж е прекъснат, докато икономиката отново не започне да расте, след това правилата на пакта започват да се прилагат отново. Еврокомисарят Паоло Джентилони призова Съвета и Парламента бързо да постигнат споразумение, така че средствата да могат да достигнат до получателите на място, а икономиката да започне да се възстановява.

И накрая, членовете на ЕП попитаха за връзката между върховенството на закона и достъпа до фондовете на ЕС. Изпълнителният заместник-председател В. Домбровскис напомни, че върховенството на закона е условие за достъп до финансиране от ЕС.

Социално измерение на възстановяването

Комисарят по заетостта и социалните права Никола Шмит заяви, че най-новата прогноза за безработицата в ЕС през 2020 г. е 9%, а един на всеки четирима работници в момента е с намален работен график. Някои членове от комисията по заетостта и социалните въпроси (EMPL) изразиха своята дълбока загриженост, че нивото на безработица сред младежта в Европа е почти два пъти по-високо от това на всички търсещи работа.

Г-н Шмит подчерта, че борбата с младежката безработица остава приоритет и че Европейската комисия ще засили младежката гаранция, за да се подобрят перспективите за младите хора.

Рискът от възникване на дигитално разделение, когато търсенето на висококвалифицирани работници се увеличи, особено в контекста на цифровия и зеления преход, беше друг проблем, който посочиха евродепутатите, отбелязвайки, че мерките в контекста на Зеления пакт могат да доведат за загуба на работни места и засилване на бедността и неравенството.

Според г-н Домбровксис, Зеленият пакт ще има положителен ефект върху икономиката и ще създаде нови работни места, като цифровите умения ще бъдат на първо място в предстоящата програма за повишени умения.

Инструменти за повишаване на социалната конвергенция

Евродепутатите също така подчертаха, че кризата е разкрила недостатъците на настоящия ни социален модел и че Европейският семестър трябва да бъде в услуга на възстановяването и на една социална, икономически справедлива и зелена трансформация. Г-н Шмит подчерта, че социалното измерение е включено в Европейския семестър чрез социалната таблица и че Европейската комисия работи по проблемите, свързани с временната заетост, с инициативи като честни и предвидими условия на труд, предложения за минимална заплата в ЕС, условия на работа на работниците през онлайн платформи и гаранции за децата.

Запис на дебата може да проследите тук.

Допълнителна информация

Европейският семестър е годишният цикъл за координиране на икономическите и бюджетните политики на страните членки на ЕС. В рамките на семестъра Европейската комисия анализира националните бюджети на страните от ЕС и след това издава препоръки, които държавите членки трябва да вземат предвид при съставянето на националните си бюджети за следващата година.

В контекста на пандемията Европейската комисия адаптира своите препоръки: в краткосрочен план страните от ЕС трябва да се съсредоточат изцяло върху ограничаването на социално-икономическите последици от кризата, като запазват заетостта и бизнеса и чрез допълнителни инвестиции в общественото здравеопазване. В средносрочен план акцентът трябва да бъде върху инвестирането в устойчив и приобщаващ растеж, който улеснява зеления преход и цифровата трансформация.

Поради дълбоката несигурност, породена от извънредното макроикономическо и фискално въздействие на пандемията, Европейската комисията реши, че няма да започне процедури за прекомерен дефицит спрямо държавите членки.

Комисия по икономически и парични въпроси в Twitter

Комисия по заетост и социални въпроси в Twitter

Обратна връзка: