Преговорите между ЕС и Обединеното кралство: ЕП твърдо подкрепя позицията на ЕС  

Съобщение за пресата 
Пленарна сесия 
 
 

Споделете тази страница: 

Парламентът прие резолюция с остри критики към подхода на британското правителство към преговорите с ЕС ©Thaut Images/AdobeStock  
  • Евродепутатите категорично подкрепят главния преговарящ на ЕС Мишел Барние 
  • Селективният подход на Обединеното кралство е неприемлив за ЕС 
  • ЕП изисква споразумение за равноправни условия на конкуренция и за рибарството, за да даде съгласието си 

Парламентът изразява съжаление, че продължават да съществуват значителни различия, а времето за постигане на съгласие за бъдещите отношения изтича.

В резолюция, приета с голямо мнозинство в четвъртък, Парламентът прави преглед на постигнатото до момента в преговорите за ново партньорство между ЕС и Обединеното кралство и отчита призива на преговарящите страни да активизират преговорите през юли.

Те изразяват съжаление, че четирите кръга на преговори не са довели до реален напредък и че различията остават значителни.

Евродепутатите подчертават, че цялостното споразумение е в интерес и на двете страни. Въпреки това, за ЕС е „неприемлив“ подходът на британската страна за селектиране на определени политики, както и натискът за достъп до единния пазар след Брекзит, се казва в текста. Изразява се също дълбока загриженост, че британското правителство иска да преговаря само за области, които са в интерес на Обединеното кралство.

Резолюцията потвърждава и пълната и категорична подкрепа на Парламента за главния преговарящ на ЕС Мишел Барние в преговорите му с британската страна въз основа на политическия мандат, който му е поверен от държавите членки и ЕП.

Евродепутатите отново призовават Обединеното кралство да спазва ангажиментите си съгласно Политическата декларация, подписана от министър-председателя Борис Джонсън и ратифицирана от ЕС и Обединеното кралство.

Задължения при оттеглянето от ЕС

Стриктното изпълнение на Протокола за Ирландия и Северна Ирландия , както и добросъвестното и ефективно прилагане на Споразумението за оттегляне, за правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство и на гражданите на Обединеното кралство в ЕС, са условие за осигуряване на доверието, необходимо за сключването на споразумение за бъдещите отношения.

Еднакви условия на конкуренция, рибарство

В текста се изтъква също, че Парламентът ще одобри бъдещо споразумение за свободна търговия само ако Обединеното кралство приеме прилагането на еднакви условия на конкуренция (общи правила и стандарти) в областта на, наред с другото, защитата на околната среда, трудовите стандарти и държавната помощ, както и при условие че бъде постигнато задоволително споразумение относно рибарството.

Това е наложително предвид географската близост, равнището на взаимосвързаност и високото равнище на съществуващото съответствие и взаимозависимост с правилата на ЕС.

Отбелязва се, че до момента британското правителство не е участвало в преговори относно разпоредбите за гарантиране на еднакви условия на конкуренция.

Резолюцията беше приета с 572 гласа „за“, 34гласа „против“ и 91 гласа „въздържал се“, Текстът ще бъде публикуван тук (18.06.2020 г.)

Цитат

„Европейският съюз и Обединеното кралство изразиха желанието си през юли да бъде постигнат значителен напредък в преговорите. С навременната резолюция, която прие днес, Европейският парламент изразява готовността си за сключването на амбициозно и справедливо споразумение, без да се жертват нашите принципи и цели", каза Дейвид Макалистър (ЕНП, Германия), председател на комисията по външни работи на Европейския парламент и на Координационната група за Обединеното кралство, в коментара си относно пленарния вот и резултатите от срещата на високо равнище ЕС – Великобритания на 15 юни.

Натиснете върху имената, за да видите пълните видеозаписи на отделните изявления от пленарното заседание:

Дейвид Макалистър

Бернд Ланге (С&Д, Германия), председател на комисията по международна търговия на Европейския парламент, член на Координационната група за Обединеното кралство

Кати Пири (С&Д, Нидерландия), съдокладчик, член на Координационната група за Обединеното кралство

Кристоф Ханзен (ЕНП, Люксембург), съдокладчик, член на Координационната група за Обединеното кралство

Бързи факти

Настоящият преходен период изтича на 31 декември 2020 г. За да може новото цялостно споразумение и споразумение за свободна търговия да влезе в сила на следващия ден, е необходимо то да бъде подписано от преговарящите страни най-късно през октомври. След като бъде подписано, споразумението трябва да бъде ратифицирано от Европейския парламент и от парламента на Обединеното кралство, а в случай на т.нар. смесено споразумение е необходима ратификация от парламентите на всички държави – членки на ЕС.