Стратегията на ЕС за ваксините срещу COVID-19 трябва да гарантира безопасност и достъпност за всички 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Европейската комисия предлага временна дерогация от клинични изпитвания, включващи ГМО 
  • Стратегията на ЕС се допълва от обединението за ваксини от четири държави членки  
  • Европейската комисия ще публикува комуникация относно „риска от втора вълна“ на 15 юли 

Комисията на ЕП по обществено здраве обсъди с комисаря Стела Кириaкиду как да се подкрепят усилията за разработване и производство на ваксини срещу COVID-19.


При представянето на новата европейска стратегия за ваксините срещу COVID-19 пред комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI), комисарят по здравеопазване Стела Кириaкиду подчерта, че съвместната стратегия на ЕС е най-ефективният и солидарен начин за разработване, производство и разпространение на безопасна и достъпна за всички ваксина срещу COVID-19. Тя също така подчерта, че всички 27 държави членки са изразили подкрепата си към Европейската комисия да осигури чрез Инструмента за спешна помощ предварителни споразумения за покупка с производители на ваксини.


Временна дерогация от клинични изпитвания върху ГМО

За да се улесни разработването, разрешаването и в последствие наличността на ваксини и лечение срещу COVID-19, предложението на Европейската комисия от 17 юни включва временна дерогация от определени правила за клинични изпитвания на лекарства, включващи ГМО.

Членовете на ЕП приветстваха необходимостта от адаптиране на правилата, като същевременно подчертаха, че стандартите за качество, безопасност и ефикасност на ваксините трябва да бъдат запазени.


Обединението за ваксини между Франция, Германия, Италия и Холандия

Някои евродепутати повдигнаха въпроси за разпределението на отговорностите между ЕС и държавите членки и позицията на Европейската комисия за обединението между Франция, Германия, Италия и Холандия, чиято е цел да осигури доставката на потенциална ваксина срещу COVID-19 за Европа. Комисарят отговори, че обединението за ваксини е приобщаваща инициатива на четири държави членки и отворено за всички.


Обществено изслушване

Преди лятната почивка се предвижда провеждането на обществено изслушване на тема „Как да осигурим достъп до ваксини срещу COVID-19 за гражданите на ЕС: клинични изпитвания, предизвикателства при производството и разпространението“.

Видеозапис на дебата е достъпен тук.


Бързи факти

ЕС и държавите членки си сътрудничат тясно в надпреварата за намиране на безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19. Понастоящем в световен мащаб над 50 различни ваксини са в процес на разработка.

На 4 май ЕС беше домакин на събитие за набиране на средства „Общ отговор срещу коровнавируса“, чрез което до този момент са събрани близо 10 милиарда евро за подпомагане на разработването на ваксини, диагностика и лечение срещу коронавируса.