Бъдещо финансиране на ЕС: Парламентът и германското председателството на Съвета на ЕС започват преговори  

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Преговорите между Парламента и Съвета започнаха, след като лидерите на ЕС постигнаха обща позиция на 21 юли относно дългосрочния бюджет и фонда за възстановяване на ЕС.

На 27 август делегациите на Съвета и Парламента, заедно с представители на Комисията се срещнаха за първи път за тристранни преговори на политическо ниво с оглед постигане на споразумение за финансирането на ЕС за периода 2021-2027 г.

„Трябва да има адекватно финансиране за водещи програми на ЕС като например за научни изследвания и младежта, които са от особена важност за Парламента. Трябва да има напредък по отношение на собствените ресурси - приходите на ЕС - и върховенството на закона, ролята на бюджетния орган и някои хоризонтални въпроси, като например климата. Всички тези елементи са на масата на преговорите. Днес имахме ползотворна дискусия. И съм почти сигурен, че през следващите седмици можем да продължим този положителен и конструктивен диалог”, каза председателят на бюджетната комисия Йохан Ван Овертвелдт (ЕКР, Белгия).

„Искаме да постигнем споразумение, но искаме да постигнем добро споразумение. Не толкова за Парламента като такъв, колкото за европейските граждани”, добави той.

Гледайте тук пълното интервю с г-н Ван Овертвелд, както и кадри от срещата


Бързи факти


През юли Парламентът прие резолюция относно заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет на 17-21 юли 2020 г., в която се посочват мандатът му за преговори и неговите приоритети с оглед постигане на споразумение. Преди Съветът на ЕС да може официално да приеме регламент за МФР (многогодишна финансова рамка), Парламентът трябва да даде съгласието си съгласно член 312, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Преговорният екип на Парламента приветства предложението за създаване на инструмент за възстановяване, но счита, че са необходими допълнителни подобрения, особено чрез засилване на специфични програми, въвеждане на серия от нови собствени ресурси (приходи на ЕС), завършване на работата на законодателите по отношение на върховенството на закона и осигуряване на парламентарно участие в законодателния и контролния процес на инструмента за възстановяване.

На 1 септември членовете на комисията по бюджети на ЕП ще обсъдят постигнатия прогрес на преговорите по следващия многогодишен бюджет на Съюза за периода 2021-2027 г. (МФР), реформата на системата за собствени ресурси (СР) и плана за възстановяване. Преговорният екип на Парламента по МФР / СР ще докладва за постигнатия прогрес от тристранните преговори.


Преговорният екип на ЕП за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и реформата на собствените ресурси:


Йоан Ван Овертвелд (ЕКР, Белгия), Председател на комисията по бюджети

Ян Олбрихт (ЕНП, Полша), докладчик за МФР

Маргарида Маркеш (С&Д, Португалия), докладчик за МФР

Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия), докладчик за собствените ресурси

Валери Айе (Rенев, Франция), докладчик за собствените ресурси

Размус Андрезен (Зелените/ЕСА, Германия)


Следвайте ги в Twitter: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866