COVID-19: Евродепутатите призовават за мерки за преодоляване на цифровото разделение в образованието 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Кризата с COVID-19 разкри сериозни неравенства в ЕС по отношение на достъпа до образование 
  • Преодоляването на различията в цифровото образование следва да бъде приоритет  
  • Бюджетът на „Еразъм+“ трябва да бъде утроен 

Евродепутатите призоваха за преодоляване на цифровото разделение в Европа, тъй като пандемията изостри неравенствата в ЕС и затрудни достъпа на мнозина до училищно образование.

Резолюцията беше приета в четвъртък с 593 гласа „за“, 58 гласа „против“ и 36 гласа „въздържал се“.

Цифровото образование трябва да бъде реалност за всички

Евродепутатите изразяват съжаление за „сериозните различия“ в обучението в целия ЕС по време на ограничителните мерки, като 32 % от учениците в някои държави членки не са имали никакъв достъп до образование в продължение на няколко месеца. Те се опасяват, че това ще намали бъдещите равнища на доходите за цяло едно поколение и ще окаже отрицателно въздействие върху производителността на труда и конкурентоспособността на Европейския съюз като цяло.

Ето защо преодоляването на цифровото разделение трябва да бъде непосредствена грижа, като Комисията от своя страна трябва да даде приоритет на инвестициите в свързаността и оборудването, по-специално в селските и отдалечените райони, както и на инструктиране и подпомагане на учителите и обучаващите да използват нови технологии.

Увеличаване на инвестициите с цел подготовка за втората вълна

„Много държави все още не са подготвени в контекста на втората вълна, която сега удря Европа. Трябва да се направи повече, за да се гарантира достъп до качествено образование и обучение за всички и затова трябва да инвестираме в образованието.


Изразяваме дълбоко съжаление, че Съветът предлага съкращения за програмите в подкрепа на образованието и обучението. Отново отправяме призив за утрояване на бюджета на „Еразъм+“. Насърчаваме държавите членки да увеличат значително обществените разходи за образование. Комисията трябва да даде приоритет на инвестициите в образованието в плана за възстановяване“, заяви Виктор Негреску (С&Д, Румъния), от името на комисията по култура и образование на ЕП по време на дебата в пленарна зала.


Смела визия за европейското образователно пространство

Евродепутатите също така критикуват липсата на координация и обмен на най-добри образователни практики по време на кризата и заявяват, че ЕС следва да бъде по-активен в координацията между държавите. Те предложиха да се осигури платформа за обмен на практики от страна на държавите членки и призоваха европейското образователно пространство да премине от „свободно виждане, основано на обширни принципи, в конкретна работна програма“.

„Приветстваме пакета за образованието, предложен от Комисията в края на септември; Това обаче е само първата стъпка. Време е визията за европейското образователно пространство и обновения план за действие в областта на цифровото образование да бъдат подкрепени от конкретни мерки и финансиране“, заяви докладчикът Сабине Ферхайен (PPE, Германия) след гласуването.

Бележка към редакторите


Според ЮНЕСКО, по време на първата криза свързана с COVID-19, дори в най-развитите държави по света достъпът до цифрово образование е бил около 90 %, като 10 % от учениците все още нямат достъп. По-малко от 25 % от държавите с ниски доходи са осигурили някаква форма на дистанционно обучение.