Изявление на Председателския съвет на ЕП относно дългосрочния бюджет на ЕС и върховенството на закона 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Лидерите на Парламента призоваха Съвета да приеме законодателния пакет и да стартира процеса по ратификация възможно най-скоро.

Председателският съвет на ЕП (председателят на ЕП и лидерите на политическите групи) се срещна на 18 ноември и потвърди позицията на Европейския парламент относно постигнатото политическо споразумение със Съвета относно регламента за Многогодишната финансова рамка (МФР), свързаното с това междуинституционално споразумение, набор от едностранни и съвместни декларации и регламента за обвързаността с върховенството на закона.


Европейският парламент прие своята позиция относно собствените ресурси още на 16 септември, като с това даде достатъчно време на Съвета и впоследствие на държавите членки да ратифицират законодателното решение до края на 2020 г.


Призоваваме Съвета да приеме позицията си и да започне процеса по ратификация възможно най-скоро. Лидерите на Европейския парламент са дълбоко разочаровани от забавянето и отново подчертават, че постигнатите споразумения (както за МФР, така и за върховенството на закона) са приключили и по никакъв начин не могат да бъдат започнати отново преговори.


От наша страна няма да бъде направена никаква допълнителна отстъпка.