Фонд InvestEU е договорен: насърчаване на стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Стремеж към генериране на допълнителни инвестиции в размер на поне 400 милиарда евро
  • Бизнесът ще получи финансова помощ за преодоляване на кризата с COVID-19
  • Стартова платформа за инвестиции, които иначе биха били трудни за финансиране

В понеделник вечерта преговарящите екипи на ЕП и Съвета се договориха за новата програма InvestEU, която подкрепя инвестициите и гарантира опростен достъп до финансиране.

Фонд InvestEU ще насърчава стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции и ще бъде насочен към справяне с пазарните неуспехи, неоптималните инвестиции и инвестиционната разлика в целевите сектори за периода 2021- 2027 г.


Подкрепа за компании и стратегически инвестиции


Съзнавайки, че много компании са изложени на риск от несъстоятелност поради кризата с COVID-19, преговарящият екип на ЕП от комисиите по бюджети и икономически и парични въпроси настоя да бъде предоставена капиталова подкрепа на малки и средни предприятия (МСП), които са били негативно засегнати от кризата.


Евродепутатите също така успяха да договорят да бъдат направени стратегически инвестиции в производството в рамките на ЕС на фармацевтични продукти, медицински изделия и консумативи, които са от решаващо значение в разгара на пандемията, както и в производството на информационни и комуникационни технологии, компоненти и устройства. С това ще бъде дадена възможност InvestEU да надгради подкрепата, предоставена от неговия предшественик, Европейския фонд за стратегически инвестиции, за ваксините срещу коронавируса на BioNTech и Curevac.

Подкрепа за устойчиви инвестиции


Преговарящите се съгласиха, че чрез InvestEU трябва да бъдат финансирани устойчиви проекти, които могат да докажат положителното си въздействие върху околната среда, климата и социалната сфера. Инвестиционните проекти също така трябва да бъдат подчинени на принципа „да не бъде нанасяна значителна вреда“, което означава, че те не трябва да влияят отрицателно на екологичните и социалните цели на ЕС.


Членовете на Европейския парламент също така постигнаха договореност InvestEU да допринася за постигането на целта поне 30% от средствата на ЕС до 2027 г. да бъдат изразходвани за климатични цели

Допълнителни инвестиции от около 400 милиарда евро


Европейската гаранция от около 26 милиарда евро (по текущи цени) се очаква да мобилизира 400 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия Европейски съюз, които ще бъдат разпределена за следните цели:


  1. Устойчива инфраструктура: 37,8% (около 9,9 милиарда евро);
  2. Изследвания, иновации и цифровизация: 25,1% (около 6,6 млрд. евро);
  3. Малки и средни предприятия: 26,4% (около 6,9 млрд. евро)
  4. Социални инвестиции и умения: 10,6% (около 2,8 млрд. евро).

Също така Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който ще допринесе за изпълнението на програмата InvestEU, ще получи допълнително финансиране от 375 милиона евро.


Цитати


Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия), водещ депутат от комисията на ЕП по бюджети заяви: „InvestEU ще генерира допълнителни инвестиции, ще създаде по-добри работни места, ще повиши конкурентоспособността и производителността, като същевременно насърчи териториалното сближаване и приобщаване. Успяхме да осигурим подкрепа за платежоспособността на малките и средните предприятия и с това ще помогнем за спасяването на компании, негативно засегнати от кризата, породена от пандемията”.


Ирене Тинали (С&Д, Италия), водеща преговорите от името на комисията по икономически и парични въпроси, допълни: „Икономическото възстановяване се нуждае не само от публични, но и от частни инвестиции и InvestEU ще може да мобилизира около 400 милиарда евро за ключови проекти за ЕС. Особено горда съм от факта, че успяхме да включим инвестиции в социалната инфраструктура, да посветим значителен дял на МСП и да дадем възможността за предоставяне на капиталова подкрепа за фирмите, които са най-засегнати от COVID-19. Постигнахме всичко това, като същевременно успяхме да запазим високите екологични цели на ЕС.“


Следващи стъпки


Споразумението, постигнато от преговорния екип на ЕП, ще трябва да бъде одобрено от комисиите по бюджети и по икономически и парични въпроси, последвано от гласуване в пленарна зала. Съветът на ЕС също трябва да одобри сделката.