Европейският парламент обяви ЕС за „зона на свобода за ЛГБТИК лицата“ 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Декларацията е отговор на над 100 „зони без ЛГБТИК лица“ в Полша 
  • По-широк контекст на засилена дискриминация и нападения срещу общността на ЛГБТИК лицата 
  • Комисията следва да използва всички инструменти, с които разполага, за да се справи с нарушенията на основните права на ЛГБТИК лицата 
Европейският парламент прие резолюция, обявяваща ЕС за „зона на свобода за ЛГБТИК лицата“ © John Thys/AFP15, 2020. © JOHN THYS / AFP  

В отговор на отстъплението по отношение на правата на ЛГБТИК лицата в някои държави от ЕС, по-специално Полша и Унгария, евродепутатите обявиха ЕС за „зона на свобода за ЛГБТИК лицата“.

Две години след първото обявяване отполски местни власти на „зона без ЛГБТИК лица“, Парламентът обяви ЕС за „зона на свобода за ЛГБТИК лицата“ в резолюция, приета с 492 гласа „за“, 141 гласа „против“ и 46 гласа „въздържал се“.


От март 2019 г. насам над 100 полски региона, окръзи и общини са приели резолюции, в които се обявяват за свободни от „идеология“ на ЛГБТИК лицата. Съгласно тези резолюции, местните правителства следва да се въздържат от насърчаване на толерантността към ЛГБТИК лицата и призовават за оттегляне на финансовата помощ от организации, насърчаващи недискриминацията и равенството.


Увеличаване на случаите на дискриминация и нападения срещу ЛГБТИК лица в Полша


Евродепутатите подчертават също така, че тези „зони без ЛГБТИК лица“ са част от по-широк контекст, в който общността на ЛГБТИК лицата в Полша е обект на повишена дискриминация и нападения, който се характеризира с нарастващи изказвания, подбуждащи към омраза, от страна на публичните органи, избрани представители (включително настоящия президент) и проправителствените медии. Те също така изразяват съжаление във връзка с арестите на активисти за правата на ЛГБТИК лицата, нападенията и забраната на прайд шествия.


Въпреки че Комисията отхвърли подадените от полски градове, които са приели подобни резолюции, заявления за финансиране от ЕС в рамките на нейната програма за побратимяване на градове, , евродепутатите призовават институцията да отиде по-далеч. Според тях Комисията следва да използва всички налични инструменти, включително производствата за установяване на неизпълнение на задължения, член 7 от Договора за ЕС, както и наскоро приетия Регламент относно защитата на бюджета на ЕС, за да противодейства на нарушенията на основните права на ЛГБТИК лицата в ЕС.


Влошаване на ситуацията в Унгария


В резолюцията на ЕП се споменава и влошаващото се положение в Унгария. През ноември 2020 г. унгарският град Надката прие резолюция, забраняваща „разпространението и насърчаването на пропагандата на ЛГБТК лицата“. Един месец по-късно националният парламент прие конституционни изменения, които допълнително ограничават правата на ЛГБТИК лицата, като пренебрегват съществуването на трансполови и небирнарни лица и ограничават правото им на семеен живот.


„ЛГБТИК лицата навсякъде в ЕС следва да се ползват от свободата да живеят и публично да изразяват своята сексуална ориентация и полова идентичност, без да се страхуват от нетърпимост, дискриминация или преследване. Органите на всички равнища на управление в целия ЕС следва да защитават и насърчават равенството и основните права на всички, включително ЛГБТИК лицата“, заключват евродепутатите.