Евродепутатите изискват безопасно и чисто пътуване 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Пандемията има тежки последици върху туризма в ЕС 
  • Необходим е безопасен, чист и устойчив туризъм Европа трябва да се стреми да остане водеща туристическа дестинация 

Критерии на ЕС за безопасно и чисто пътуване, общ сертификат за ваксинация и печат на ЕС за сертифициране на хигиената за предприятията, трябва да бъдат част от новата

 стратегия на ЕС в областта на туризма.

В резолюцията относно стратегията на ЕС за устойчив туризъм, приета в четвъртък с 577 гласа „за“ срещу 31 гласа „против“ и 80 гласа „въздържал се“, се отбелязва, че пандемията от COVID-19 е парализирала туристическия сектор в ЕС, като 6 от 27-те милиона работни места са изложени на риск. Евродепутатите подчертават, че секторите на туризма и пътуванията представляват около 10% от БВП на ЕС. Поради това те настояват държавите членки да ги включат в своите планове за възстановяване и да обмислят временно намаляване на ставките за ДДС за тези услуги.


„Безопасен и чист“ туризъм

Вследствие на пандемията, пътуващите искат „безопасен, чист и по-устойчив туризъм“, казва Европейският парламент, призовавайки държавите членки да приложат незабавно и напълно общите координирани критерии за безопасно пътуване, приети от Съвета на ЕС. Те трябва да включват протокол на ЕС за здравна безопасност за тестване преди заминаване и да постановяват, че изискванията за карантина трябва да се прилагат само в краен случай.


Общ сертификат за ваксинация трябва да улесни пътуването и да действа като алтернатива на PCR тестовете и изискванията за карантина, настояват евродепутатите. Новото удостоверение трябва да следва правилата за поверителност и защита на данните и да започне да се използва, след като има достатъчно доказателства, че ваксинираните лица не предават вируса.


Резолюцията също така призовава Европейската комисия да въведе печат на ЕС за сертифициране на хигиената, който да удостоверява спазването на минимални стандарти за превенция и контрол на вируса на COVID-19, като по този начин се подпомогне възстановяването на доверието на потребителите в секторите на туризма и пътуванията.

Отвъд пандемията


Евродепутатите приветстват изграждането на интернет портала „Re-open EU“ и настоятелно призовават държавите членки да предоставят ясно разбираема информация на Европейската комисия относно прилагането или премахването на бъдещи ограничения за свободното движение.


Те също така подчертават, че Европейската комисия трябва да насочи вниманието си отвъд пандемията и да предостави нова стратегия за туризма в ЕС, която да замени тази от 2010 г., с цел да запази позицията на Европа като водеща туристическа дестинация. Текстът призовава Европейската комисия да създаде Европейска агенция за туризма, която да подкрепя туристическата екосистема, да популяризира европейската марка в трети страни, да предоставя на ЕС най-новите данни за туризма, да подпомага достъпа до финансиране от ЕС на малкия бизнес и да помага на туристическия сектор да се подготви за бъдещи кризи.

Цитат


„Този ​​доклад призовава за общоевропейски усилия за възстановяване на туризма в най-силно засегнатите региони на континента. Удостоверението за ваксинация и печатът на ЕС за сертифициране на хигиената са вече взети под внимание, но това, което е необходимо сега, е наистина общоевропейска координация на режимите на тестване, без това да води до допълнителни разходи за европейските граждани. ЕС трябва спешно да ускори ваксинирането в цяла Европа и да въведе подходящи финансови инструменти в подкрепа на екологичния и цифров преход“, каза докладчикът на Европейския парламент Клаудия Монтейру де Агиар (ЕНП, Португалия).