Ускорена процедура на Парламента за приемане на цифровото зелено удостоверение до юни 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Цифровото зелено удостоверение за цел да улесни безопасното и свободно движение по време на пандемията от COVID-19 ©AFP/Filippo MONTEFORTE  

За да се улесни приемането му до лятото, ЕП реши да ускори одобрението на цифровото зелено удостоверение, което ще даде възможност за безопасно и свободно движение по време на пандемията.

С 468 гласа „за“, 203 „против“ и 16 „въздържал се“, евродепутатите подкрепиха използването на неотложната процедура (член 163), която дава възможност за по-бърз парламентарен контрол върху предложенията на Комисията при пълно зачитане на нейните демократични прерогативи.


По време на пленарното разискване в сряда голямо мнозинство от евродепутати подкрепиха бързото създаване на цифрово зелено удостоверение, което има за цел да улесни безопасното и свободно движение в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19. Според предложението на Комисията, то може да съдържа информация дали пътникът е бил ваксиниран срещу COVID-19, дали наскоро е получил отрицателен резултат от тест за COVID-19, както и информация за възстановяването от инфекция с COVID-19. Някои от говорителите в пленарна зала изтъкнаха необходимостта от строги гаранции за защита на личните и медицинските данни и подчертаха, че тези, които не са ваксинирани, не трябва да бъдат подлагани на дискриминация.Следващи стъпки


На следващата пленарна сесия (26-29 април) Парламентът ще приеме своя мандат за преговори със Съвета на ЕС, който може да включва изменения на предложението на Комисията. Парламентарната комисия управляваща това досие в ЕП - комисията по граждански свободи (LIBE), може да поиска досието да бъде върнато обратно, за да започне разговорите. Резултатите от преговорите между съзаконодателите ще трябва да бъдат одобрени както от Парламента, така и от Съвета на ЕС.Цитат


След гласуването председателят на комисията по граждански свободи Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: "Нуждаем се от цифровo зелено удостоверение, за да възстановим доверието си в Шенгенското пространство, като същевременно продължим да се борим с пандемията от COVID-19. Удостоверението не може да бъде предварително условие за свободно движение, тъй като това е основно право в Европейския съюз и не може да води до дискриминация срещу лицата, които не притежават такова. Данните на гражданите трябва да бъдат безопасни и в удостоверението следва да се включват само необходимите данни."

Контекст


На 17 март Комисията представи предложение за регламент относно цифровo зелено удостоверение за улесняване на свободното движение в ЕС – 2021/0068 (COD) и придружаващо предложение относно гражданите на трети държави, които престояват законно или пребивават законно в ЕС (2021/0071 (COD).