Конференция за бъдещето на Европа: подготовката продължава  

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Бъдещето е в твоите ръце - Изрази мнението си на Конференцията за бъдещето на Европа ©Petri Oeschger/Getty Images  

След успешното стартиране на цифровата платформа Изпълнителният съвет продължава работата си в навечерието на хибридната церемония по откриването на 9 май.

На третото си заседание в четвъртък Изпълнителният съвет на Конференцията одобри проектопрограмата на събитието, коeто ще се състои на Деня на Европа. То ще бъде излъчено на живо и ще включва дистанционно участие на гражданите и речи от председателите на трите институции на ЕС.


Представителите на Европейския парламент, Съвета и Комисията одобриха разделите от Правилника за дейността на Конференцията, които определят участието в панелите на европейските граждани, както и принципите и обхвата на Конференцията. В панелите ще участват 200 граждани и ще се гарантира участието на поне една жена или мъж от всяка държава членка. Гражданите ще бъдат избрани по случаен принцип за сформирането на комисии, които ще са представителни за многообразието в ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и ниво на образование. Младежи на възраст между 16 и 25 години ще съставляват една трета от Конференцията.


В допълнение бяха обсъдени и правилата за пленарните заседания на Конференцията, които следва да бъдат одобрени на тяхната следваща среща


Съпредседателят на Изпълнителния съвет от Европейския парламент Ги Верхофстад заяви: „Подготвяме почвата, за да постигнем възможно най-голямо взаимодействие между двете направления на Конференцията – платформата и гражданските панели. Следващата стъпка е да се създаде пленарна сесия, за да се отрази многообразието от мнения в Европа и да се възприемат идеите и предложенията на гражданите, от които зависи успехът на Конференцията.“


От името на Председателството на Съвета на ЕС португалският държавен секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариаш заяви: "Нивото на участие в цифровата платформа на Конференцията през последните дни беше наистина впечатляващо. Гражданите отговарят на нашия призив за участие и е време да направим крачка напред и да стартираме Конференцията."


Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за демокрацията и демографията, и съпредседател на Изпълнителния съвет Дубравка Шуйца заяви „Тази Конференция се отнася до ангажирането и овластяването на гражданите. Ние ги поставяме на челно място в цялото ни мислене във връзка с Конференцията. Независимо дали са проевропейски или скептично настроени, искаме да ги чуем , за да можем да отговорим на техните опасения."


Следващи стъпки


Следващата среща на Изпълнителния съвет ще се проведе на 9 май в Страсбург. Въпреки това през следващите седмици може да бъдат насрочени допълнителни срещи.


Контекст


Изпълнителният съвет на Конференцията се състои от представители на трите институции (Европейски парламент, Съвет на ЕС и Европейска комисия) на равни начала. Неговата задача е да следи работата, процеса и организацията на Конференцията. Представители на КОСАК участват като наблюдатели на всички заседания на Изпълнителния съвет. Представители на Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и социалните партньори също са поканени като наблюдатели.


Многоезичната цифрова платформа е изцяло интерактивна: хората могат да общуват помежду си и да обсъждат предложенията си с други граждани от всички държави членки на 24-те официални езика на ЕС. Възможно най-голям брой хора от всички сфери на живота се насърчават да допринесат чрез платформата за оформяне на своето бъдеще, както и да я популяризират в социалните медии с хаштаг #БъдещетоЕТвое