Изкуствен интелект: Евродепутатите искат ЕС да бъде световен законодател в областта на изкуствения интелект 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Парламентът предлага пътна карта на ЕС до 2030 г. 
  • Огромни ползи от използването на изкуствен интелект за справяне с изменението на климата, пандемиите и пазара на труда 
  • Членовете на ЕП предупреждават за рисковете за основните права, особено за неприкосновеността на личния живот 

Във вторник Европейският парламент прие окончателните препоръки на своята Специална комисия по въпросите на изкуствен интелект в цифровата ера (AIDA).

В текста (одобрен с 495 гласа „за“, 34 „против“ и 102 „въздържал се“) се казва, че общественият дебат относно използването на изкуствения интелект (ИИ) трябва да се съсредоточи върху огромния потенциал на технологията да допълва човешкия труд. В него се отбелязва, че ЕС е изостанал в световната надпревара за технологично лидерство. Съществува риск стандартите да бъдат разработени другаде, често от недемократични участници, докато членовете на ЕП смятат, че ЕС трябва да действа като световен фактор, определящ стандартите за ИИ.


Те набелязаха възможности за политики, които биха могли да отключат потенциала на ИИ в областта на здравеопазването, околната среда и изменението на климата, да подпомогнат борбата с пандемиите и глада в световен мащаб и да подобрят качеството на живот на хората чрез персонализирана медицина. Според членовете на ЕП, в съчетание с необходимата поддържаща инфраструктура, образование и обучение, ИИ може да увеличи капитала и производителността на труда, иновациите, устойчивия растеж и създаването на работни места.


ЕС не следва винаги да регулира ИИ като технология, казват членовете на ЕП, а нивото на регулаторна намеса следва да бъде пропорционално на вида риск, свързан с конкретната употреба на дадена система за ИИ.


Рискове, свързани с масовото наблюдение


Отбелязвайки стремежа на ЕС към глобално споразумение за общи стандарти за отговорно използване на ИИ, членовете на ЕП насърчават съмишленици от демократичните държави да работят заедно, за да оформят съвместно този международен дебат. Те също така подчертават, че технологиите на ИИ могат да поставят важни етични и правни въпроси, и изразяват загриженост относно военните изследвания и технологичното развитие на смъртоносни автономни оръжейни системи.


Парламентът изтъква, че някои технологии на ИИ дават възможност за автоматизиране на обработката на информация в безпрецедентен мащаб, което проправя пътя за потенциално масово наблюдение и друга незаконна намеса в основните права. Членовете на ЕП предупреждават, че авторитарните режими могат да прилагат системите на ИИ, за да контролират, упражняват масово наблюдение и да класират своите граждани или да ограничават свободата на движение, докато доминиращите технологични платформи използват ИИ, за да получават повече лична информация. За членовете на ЕП това профилиране представлява риск за демократичните системи.


Ето защо според Парламента ЕС следва да даде приоритет на международното сътрудничество със сходно мислещи партньори, за да защити основните права и същевременно да си сътрудничи за свеждане до минимум на новите технологични заплахи


Цитати

Докладчикът Аксел Фос (ЕНП, Германия) заяви: "С този доклад ясно показваме, че ИИ ще бъде стимул за цифровизацията и ще промени правилата на играта в глобалната цифрова конкуренция. Нашата пътна карта за ИИ поставя ЕС в позиция да заеме водеща роля в световен мащаб."

"Сега ЕС има уникалния шанс да насърчи ориентиран към човека и заслужаващ доверие подход към ИИ. Такъв, който се основава на основните права, който управлява рисковете, като същевременно се възползва изцяло от ползите, които ИИ може да донесе за цялото общество. Нуждаем се от правна рамка, която оставя място за иновации, и от хармонизиран цифров единен пазар с ясни стандарти. Нуждаем се от максимални инвестиции и от стабилна и устойчива цифрова инфраструктура, до която да имат достъп всички граждани", добави той.


Председателят на комисията AIDA Драгош Тудораке (Renew, RO) заяви: "Бъдещата ни конкурентоспособност в цифровия сектор зависи от правилата, които въвеждаме днес. Тези правила трябва да бъдат в съответствие с нашите ценности: демокрация, върховенство на закона, основни права и зачитане на международния ред, основан на правила. Успехът в това отношение е от първостепенно значение, тъй като борбата между авторитаризма и демокрацията става все по-остра - и за съжаление все по-смъртоносна, както видяхме при неоправданото нашествие на Русия в Украйна."


Следващи стъпки


Докладът ще допринесе за предстоящата парламентарна работа по ИИ, по-специално за Законодателния акт за изкуствения интелект, който понастоящем се обсъжда в комисиите по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE). Законодателния акт за изкуствения интелект се очаква да бъде гласуван съвместно от двете комисии в края на септември.


Контекст


Комисията AIDA започна своята работа през септември 2020 г. В своя мандат комисията бе натоварена със задачата да проучи въздействието на ИИ върху икономиката на ЕС и различните му сектори, да анализира как държавите извън ЕС се справят с ИИ и да очертае пътя напред. Комисията проведе редица дебати, които допринесоха за изготвянето на окончателния й доклад, чиято цел е да се изготви пътна карта за ИИ до 2030 г.