Минимален доход: Увеличаване на подкрепата, достъпността и приобщаването 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

Евродепутатите искат да се справят с настоящата криза с разходите за живот с нов закон за модернизиране и укрепване на националните схеми за минимален доход в страните от ЕС.

В сряда Европейският парламент прие резолюция, в която се отбелязва, че директива на ЕС за адекватен минимален доход ще направи схемите за минимален доход по-достъпни и ефективни. Тя също така ще гарантира, че хората, които понастоящем отсъстват от пазара на труда, ще бъдат интегрирани в него.


Държавите от ЕС следва редовно да оценяват своите национални схеми и да ги актуализират, ако е необходимо, като гарантират подходящо равнище на подкрепа, което да отразява националния праг за лицата, изложени на риск от бедност (ИРБИ), за да се създаде мрежа за социална сигурност, гарантираща минимален стандарт на живот.


Членовете на ЕП също така искат да повишат осведомеността за тези схеми и да ги направят по-достъпни, по-специално за групите в неравностойно положение, като например бездомните хора. Те предлагат мерки за справяне с широко разпространени проблеми в държавите от ЕС, като например липсата на използване на тези схеми и цифровото разделение.


Текстът беше приет с 336 гласа „за”, 174 „против” и 121 „въздържал се“.


Контекст


На 28 септември 2022 г. Европейската комисия предложи препоръка на Съвета относно адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване. В него се посочва как държавите от ЕС могат да модернизират своите схеми за минимален доход, за да ги направят по-ефективни и да намалят броя на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване в ЕС.