Европейски парламент: ЕС трябва активно да подкрепя демократичната опозиция в Русия 

Съобщение за пресата 
 
 

Споделете тази страница: 

  • Убийството на Алексей Навални е още една проява на нарастващите и системни репресии в Русия 
  • Владимир Путин трябва да бъде подведен под отговорност за убийството на Навални 
  • Руския народ не трябва да се бърка с „войнствения, авторитарен и клептократичен режим на Кремъл“ 
  • Държавите членки трябва да обмислят възможността за обмен на затворници 
ЕП предупреждава, че убийството на Алексей Навални е още една проява на нарастващите и системни репресии в Русия ©PETRAS MALUKAS / AFP  

Руското правителство и Владимир Путин лично носят наказателна и политическа отговорност за убийството на своя най-виден опонент Алексей Навални, твърдят евродепутатите.

Европейският парламент решително осъжда убийството на Алексей Навални и изразява пълната си подкрепа на Юлия Навалная в решимостта й да продължи делото, започнато от него. В резолюция, приета в четвъртък, те подчертават, че пълната наказателна и политическа отговорност за смъртта му се носи от руската държава, и в частност от нейния президент Владимир Путин, който следва да бъде подведен под отговорност.

Евродепутатите предупреждават, че убийството на Алексей Навални е още една проява на нарастващите и систематични репресии в Русия и изискват независимо и прозрачно международно разследване на смъртта му, за да се разкрие истината, да се гарантира отчетност и да се осигури правосъдие.

Политическата система на Русия се контролира, се казва в резолюцията, от консолидиран авторитарен режим, който участва в ширеща се корупция, който използва манипулирани избори, за създаде привидно впечатление за демокрация и да концентрира цялата власт в ръцете на Владимир Путин.

Подкрепете демократичната опозиция в Русия, казват евродепутатите

Подчертавайки, че е погрешно да се счита, че руският народ е тъждествен с „войнствения, авторитарен и клептократичен режим на Кремъл“, евродепутатите изразяват своята солидарност с всички онези в Русия и извън нея, които въпреки умишлено бруталните репресии и тежките лични последици продължават да намират смелостта да казват истината.

Алексей Навални въплъщаваше борбата за свобода и демокрация в Русия с мечтата си за „бъдещата красива Русия“, казват евродепутатите, призовавайки ЕС и неговите държави членки да продължат да показват своята неизменна солидарност и активно да подкрепят независимото руско гражданско общество и демократичната опозиция.

Те също така настоятелно призовават държавите членки да увеличат усилията си за намиране на осъществими начини за освобождаване на най-силно засегнатите затворници, особено политическите затворници или тези подложени на изтезания, включително възможността за евентуален обмен на затворници.

Подкрепата за Украйна е най-добрият отговор на Кремъл

От началото на пълномащабното нашествие на Русия в Украйна през 2022 г. руските органи засилиха репресиите си срещу опозиционните гласове в страната, предупреждават евродепутатите, които искат ЕС, неговите държави членки и партньори със сходни възгледи по света да продължат своята политическа, икономическа, финансова и военната подкрепа за Украйна като най-добрият отговор на потисническите и агресивни практики от страна на режима в Кремъл. Решителната победа на Украйна може да доведе до истински промени в Руската федерация, по-специално деимпериализация, деколонизация и рефедерализация, като всички те са необходими условия за установяване на демокрация в Русия.

Парламентът призовава Комисията, и по-специално Европейската служба за външна дейност, да разработи активна, дългосрочна стратегическа политика спрямо Русия, която ефективно да отговаря на настоящото реално състояние на отношенията между ЕС и Русия, на положението с правата на човека в Русия и на необходимостта от подкрепа на руското гражданско общество и представители на опозицията в изгнание.

Резолюцията беше приета с 506 гласа „за“, 9 „против“ и 32 „ въздържал се“.