Акредитация на медиите 

 

Журналисти, фотографи и аудиовизуални екипи, които не притежават акредитация за европейските институции, трябва да подадат заявление за акредитация за Европейския парламент (и за акредитация за аудиовизуални медии, когато е приложимо), за да могат да работят в сградите на Парламента.

Има два типа акредитации за Европейския парламент:

 1. краткосрочна медийна акредитация
 2. годишна медийна акредитация

Всички журналисти, които имат право на достъп до сградите на Парламента, могат да използват предоставеното оборудване за журналисти. Преди подаване на заявления, молим да прочетете правилата за медийна акредитация (английски, френски, немски).

Дебат на Евровизия (23 май)

Акредитация и достъп до дебата на Евровизия

Изборна нощ (9 юни)

Акредитация и достъп в изборната нощ1. Краткосрочна медийна акредитация

Краткосрочната акредитация важи от един ден до максимум пет работни дни.

Ако сте журналист, който посещава Брюксел, Страсбург и Люксембург за конкретно заседание, събитие или месечна пленарна сесия, можете да получите краткосрочна акредитация за Европейския парламент. Може да използвате този линк за подаване на заявление. Трябва да се регистрирате чрез създаване на безплатен онлайн личен профил. Успешната регистрация ще бъде потвърдена чрез имейл от noreply@europarl.europa.eu. След като профилът е валидиран, може да продължите с процедурата за подаване на заявление чрез този уебсайт.

Необходима информация за попълване на профила:

 • копие на валидна медийна карта или наскоро изпратено писмо от главен редактор, издател или изпълнителен директор с ясно доказателство, че имате задача от дадена медия или издателство, с обоснования за искането на акредитация. Писмото за назначение трябва да представлява официален формуляр и да посочва името, функцията на журналиста и периода, за който се нуждае от акредитация за Европейския парламент. Не се допускат самостоятелни номинации.
 • снимка в размер за документ за самоличност, т.е. портрет 3x4, jpeg формат с големина на файла +/- 100 KB
 • официален документ за самоличност, който показва вид, номер и валидност
 • цел на посещението
 • За журналисти на свободна практика: трябва да предоставите доказателство за журналистическа дейност (скорошна публикация(и) и съответното доказателство за заплащане)

Пропускът ще бъде готов в центъра за медийни акредитации щом заявката Ви е валидирана (вижте отдолу за адрес и работно време). Може да бъде взета с валиден документ за самоличност.


2. Годишна медийна акредитация

Медийната акредитация е валидна в рамките на една календарна година (от януари до декември) и се обновява по искане. Нови заявления или заявления за подновяване могат да бъдат подавани от ноември за следващата година до края на октомври за същата година.

Журналисти, които редовно отразяват работата на Европейския парламент и/или са базирани във или близо до Страсбург, Брюксел или Люксембург, имат право на годишна акредитация . Документът е валиден за трите места на работа на Европейския парламент (Брюксел, Люксембург и Страсбург).

Заявленията за годишна акредитация могат да бъдат подавани чрез сайта за регистрация.

Необходима информация за попълване на профила:

 • копие на валидна медийна карта
 • наскоро изпратено писмо от главен редактор, издател или изпълнителен директор с ясно доказателство, че имате задача от дадена медия или издателство, с обоснования за искането на акредитация. Писмото за назначение трябва да представлява официален формуляр и да посочва името, функцията на журналиста и периода, за който се нуждае от акредитация за Европейския парламент. Не се допускат самостоятелни номинации.
 • снимка в размер за документ за самоличност, т.е. портрет 3x4, jpeg формат с големина на файла +/- 100 KB
 • официален документ за самоличност, който показва вид, номер и валидност
 • едно доказателство, че основното или второ място на пребиваване е в или близо до едно от трите места на работа на ЕП (Брюксел, Страсбург или Люксембург). Доказателството за пребиваване може да бъде копие от лична карта, доказателство за адрес на местоживеене или договор за наем.
 • За журналисти на свободна практика: трябва да предоставите доказателство за журналистическа дейност (скорошна публикация(и) и съответното доказателство за заплащане)

Специална медийна акредитация: Специална медийна акредитация може да бъде необходима за някой събития, като европейски избори, дейности през почивните дни или след края на стандартното работно време. Може да има специални изисквания за получаването на такава акредитация, които ще бъдат предварително обявени от Европейския парламент.Разрешително за правене на записи за аудиовизуални медии

Всички журналисти, медийни фотографи и оператори, включително тези, които притежават медийна акредитация за европейските институции, които желаят да записват или снимат в Европейския парламент, са задължени да притежават разрешително за запис. То може да бъде получено в центъра за медийна акредитация. Може да бъде поискано предварително от media.accreditation@ep.europa.eu. При правенето на запис, журналистите трябва да спазват правилата за видеозаписи и фотографиране в Европейския парламент.


Разрешително за правене на записи за немедийни лица

Фотографи и видео оператори, поканени от евродепутати или службите на Парламента, по-нататък наричани „запитващият орган“, за специални събития, комуникационна или промоционална работа, трябва да получат „немедийно разрешително за записи“. Запитващият орган или съответният фотограф и видео оператор трябва да поискат разрешително до 24 часа предварително от media.accreditation@ep.europa.eu. Това разрешително не дава право на достъп до сградите на Европейския парламент. В допълнение на разрешителното за запис, запитващият орган трябва да поиска обикновено разрешително за достъп на посетител. Запитващият орган е отговорен за гарантирането на спазването на правилата за записи от немедийни клиенти.


Работно време на офисите за медийни акредитации

Брюксел: Бюро за медийна акредитация, Главен център за акредитации, Сграда „Алтиеро Спинели“, еспланадата „Солидарност", 01F035.

Понеделник - четвъртък 08.30 ч. - 17.45 ч.;

Петък 08.30 ч. -13.00 ч.

Страсбург (само по време на пленарните сесии): на входа за пресата, сграда „Луиз Вайс“ (LOW) - първи вход вляво в централния двор (площад „Бронислав Геремек“).

Понеделник: 12.00 ч. - 20.00 ч.

Вторник и сряда: 08.00 ч. - 20.00 ч.

Четвъртък: 08.00 ч. - до края на пленарната сесия.

Защита на данните

Вижте политиката на поверителност (английски, френски, немски)

Свързани страници: