Служба на говорителя 

Отделът на говорителя на ЕП отговаря на запитвания от медии, които не са пряко свързани със законодателната работа на Европейския парламент, и реагира в случаи на дезинформация относно Парламента. Той също предоставя на членовете и на служителите на ЕП фактическа информация за отговор. Отделът на говорителя се ръководи от Маржори ден Брьоке, която също е заместник-говорител на Европейския парламент.