Съдействие за журналисти от аудио-визуалните медии 

Европейският парламент предоставя безплатно аудио-визуални услуги и аудио-визуална техническа база на медийните специалисти. За да научите повече, свържете се с някой от служителите за връзки с аудио-визуалните медии.