Всички политически групи 

Настоящите политически групи на Европейския парламент и техните пресслужби.