Аудио-визуална техническа база 

Предлагаме съдействие и модерна инфраструктура на медийните специалисти, отразяващи парламентарните дейности, като осигуряваме както съдържание, така и техническа база за видео-, радио-, мултимедийна и фотографска продукция. Ако сте аудио-визуален журналист, можете да резервирате студиа и други технически съоръжения или да поискате помощ от нашата медийна библиотека за намиране на видеозаписи.

Услуги за радио- и телевизионно разпръскване (телевизионни студия, мобилни телевизионни екипи, предавания на живо и др.) 

Фотографски услуги (за журналистите се прилагат определени условия) 

Техническа поддръжка на аудио-визуално оборудване