Европейски парламент – медиен пакет 

 
 

Споделете тази страница: 

Настоящият медиен пакет съдържа материали, представящи състава и правомощията, политическите приоритети, приключилата и текущата работа на Европейския парламент (ЕП), справочна информация, графики, данни от проучвания на общественото мнение, както и полезни контакти.

Тя е изготвена с цел да помогне на журналистите, отразяващи дейностите на институцията, бързо да намерят подходяща и актуална информация и лесно да се ориентират в уебсайтовете на Парламента.

Съдържанието на медийния пакет ще бъде редовно актуализирано с наближаването на десетите европейски избори, които ще се проведат във всички държави членки на ЕС, от 6 до 9 юни 2024 г.

За повече информация за европейските избори, включително - на по-късен етап - за изборните резултати, посетете уебсайта за изборите. В тази инфографика можете да намерите и повече подробности за избирателните закони в държавите членки.

Европейският парламент по време на гласуване в пленарна зала