Европейски парламент – медиен пакет 

 
 

Споделете тази страница: 

Настоящият медиен пакет съдържа полезни контакти, преглед на състава, политическите приоритети и текущата работа на Европейския парламент, връзки към информационни бележки, графики и данни от проучвания на общественото мнение.

Той е изготвена с цел да помогне на журналистите, отразяващи дейностите на Парламента, бързо да намерят подходяща и актуална информация и лесно да се ориентират в уебсайтовете на Парламента.

Европейският парламент по време на пленарната сесия в Страсбург през юни 2021 г.  

Непрекъснатост на дейността на Парламента по време на пандемията

За да се спазят националните ограничения в областта на общественото здраве, пътуванията между местата на работа на Парламента и дейностите с участието на външни посетители бяха временно намалени или преустановени. Парламентът обаче никога не е спирал законодателната си работа и демократичния надзор по време на пандемията, като запази основните си сгради отворени за медиите.

По-специално законодателството за справяне с кризата с COVID-19 и нейните икономически и социални последици беше изменено и одобрено в рамките на няколко седмици от комисиите и на пленарно заседание в режим на работа от разстояние. Това стана възможно благодарение на временните мерки, приети от председателя и управителните органи на Парламента в съответствие с принципите на върховенството на закона. Тези мерки гарантираха непрекъснатостта на дейността на Парламента, както се изисква от Договорите, и му позволиха да изпълнява своите законодателни и бюджетни функции и функции по политически контрол по време на кризата.