Aktuální jazyk: CS - čeština  
Plenární zpravodaj 
 

Zvýšení bezpečnosti osobní lodní dopravy  

Poslanci budou ve středu hlasovat o legislativním balíčku, jehož cílem je udržet prvenství osobní lodní dopravy v EU jako globálně nejbezpečnější.

Nová pravidla:


  • urychlí v případě nehody předávání údajů o cestujících záchranným složkám, ale i rodinným příslušníkům,
  • odstraní legislativní překrývaní a mezery v oblasti bezpečnostních kontrol trajektů a vysokorychlostních plavidel,
  • zajistí, že společná pravidla EU v oblasti bezpečnosti plavidel se budou vztahovat i na hliníkové lodě.

Podle hodnocení z roku 2015 současná pravidla EU týkající se bezpečnosti plavidel plně splňují bezpečnostní standardy. Ze statistik o nehodách vyplýva, že vody EU patří mezi nejbezpečnější na světě.


Evropská komise navrhla aktualizaci a zjednodušení stávajících pravidel v roce 2016 s cílem snížit administrativní zátěž majitelů plavidel, vyjasnit pravidla, kvůli kterým dochází k překrývání, a modernizovat legislativu tak, aby odpovídala technickému pokroku v sektoru osobní lodní dopravy. Návrh si však zároveň kladl za cíl udržet bezpečnostní standardy v lodní dopravě na nejvyšší úrovni.


Evropský parlament a Rada (ministrů) EU se dohodly na finálních textech tří směrnic - o registraci osob na palubách osobních lodí, o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě a o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v červnu 2017.


Souvislosti

 

V roce 2014 dosáhl celkový počet cestujících, kteří nastoupili a vystoupili v přístavech EU, přibližně 400 milionů osob. Z tohoto počtu tvořil počet pasažérů cestujících mezi přístavy v jednom členském státě 120 milionů.


Legislativa EU v oblasti bezpečnosti plavidel osobní lodní dopravy doplňuje mezinárodní a vnitrostátní pravidla. Jejím cílem je zvýšení bezpečnosti plavidel a zefektivnění reakce na případné nehody.


Plavidla na mezinárodních trasách, včetně lodí plujících mezi přístavy ve dvou členských státech EU, musí dodržovat pravidla vyplývající z mezinárodních úmluv a legislativy EU. Na plavidla, která neopustí vody členského státu, se vztahují pravidla EU a vnitrostátní legislativa.Rozprava: úterý, 3. října

Hlasování: středa, 4. října

Postup: Řádný legislativní postup (spolurozhodování), dohoda v 1. čtení

Twitter: #EUTransport