Plenární zpravodaj 
 

Podpora hospodářské a sociální soudržnosti: Nová pravidla pro investice do regionů 

Poslanci budou ve středu hlasovat o pravidlech financování EU v letech 2021-2027. Očekává se, že v usnesení odmítnou snížení prostředků EU v oblasti soudržnosti.

 


Návrh nařízení, které plénu předkládá výbor pro regionální rozvoj (REGI), má na období po roce 2021 nové cíle, mezi které patří podpora inovací, digitalizace, energetické transformace, vzdělávání a přístupu ke zdravotní péči v celé Evropě. Přináší také jednodušší postupy ucházení se o finanční podporu Unie, které by měly podpořit místní projekty a povzbudit malé podniky k předkládání žádostí o financování.


Současná míra spolufinancování projektů ze strany EU by měla být podle poslanců zachována i po roce 2021. Jejich návrh počítá s celkovým objemem prostředků na období sedmi let ve výši 378,1 miliard eur v cenách roku 2018. Ve srovnání
s původním návrhem Evropské komise, tedy částkou 330,6 miliard eur, jde přibližně o 14% navýšení rozpočtu.


Míra spolufinancování projektů v méně rozvinutých regionech ze strany EU by měla zůstat na úrovni 85 %, dodatečné finance by měly být vyčleněny i pro takzvané nejvzdálenější regiony Unie. Poslanci také prosazují navýšení prostředků pro přeshraniční projekty.


Souvislosti


Pravidla takzvaného nařízení o společných ustanoveních by se s cílem o lepší součinnost fondů EU měla podle poslanců vztahovat nejen na Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond plus (ESF +) a Fond soudržnosti, ale i na Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), přičemž finanční pravidla by se měla vztahovat také na Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz. Výbor EP pro regionální rozvoj chce do působnosti nařízení začlenit i Fond rozvoje venkova. Tyto fondy tvoří přibližně třetinu celkového rozpočtu EU.


Výsledkem plenárního hlasování bude mandát EP na jednání s Radou (ministrů) EU o finálním znění nových pravidel.
Rozprava: středa 13. února

Hlasování: středa 13. února

Postup: řádný legislativní postup (spolurozhodování), 1. čtení

Tisková konference: středa 13. února od 15:00 hod.