Plenární zpravodaj 
 

Boj proti násilí na ženách: Přistoupení k Istanbulské úmluvě 

Istanbulská úmluva a další opatření zaměřená proti genderovému násilí budou v pondělí předmětem plenární rozpravy. Hlasování o usnesení proběhne ve čtvrtek.

Parlament bude v pondělí u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách diskutovat o přistoupení Evropské unie k takzvané Istanbulské úmluvě.


Poslanci v rámci rozpravy se zástupci Rady (ministrů) EU a Evropské komise pravděpodobně vyzvou členské státy, které úmluvu dosud neratifikovaly, aby tak učinily co nejdříve. Lze také očekávat, že poslanci budou od členských států požadovat přijetí dalších nezbytných legislativních i politických kroků zaměřených na boj proti násilí na ženách a dívkách. Hlasování o usnesení proběhne ve čtvrtek.


Budovy EP ve Štrasburku budou v pondělí večer nasvíceny oranžově. Oranžová barva má symbolizovat lepší budoucnost bez násilí na ženách a dívkách.


Souvislosti

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známá také jako Istanbulská úmluva, je prvním právně závazným nástrojem, zabývajícím se touto tématikou. Přináší komplexní rámec opatření, který má sloužit k prevenci proti násilí, podpoře obětí a potrestání pachatelů.


Přestože EU podepsala tuto Úmluvu již 13. června 2017, sedm členských států ji stále neratifikovalo. Kromě České republiky je to Bulharsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Velká Británie.


Rozprava: pondělí 25. listopadu

Hlasování: čtvrtek 28. listopadu

Postup: nelegislativní usnesení