Plenární zpravodaj 
 

Stav Evropské Unie: Předsedkyně EK von der Leyenová předstoupí před Parlament 

Poslanci budou hodnotit dosavadní výsledky činnosti Komise pod vedením Ursuly von der Leyenové, a to v kontextu pandemie covid-19 a hospodářské krize.

Ursula von der Leyenová ve svém prvním projevu o stavu EU, který začne ve středu ráno v 9:15 hod., představí výsledky práce Komise při zmírňování dopadů zdravotní a ekonomické krize v důsledku pandemie covid-19. Předsedkyně Komise také představí svou vizi v oblastech hospodářského oživení, boji proti změně klimatu a vývoji situace v zemích mimo EU.


Předsedové politických skupin zhodnotí práci Komise a vyjádří své názory na priority EK pro rok 2021.


Webinář


V úterý v 16:00 hod. odstartuje dvouhodinové živé vysílání, v rámci kterého bude místopředseda EP Othmar Karas spolu s několika předsedy parlamentních výborů diskutovat o prioritách EU pro příští rok. Účastníci diskuse budou také reagovat na otázky či podněty občanů a představitelů občanské společnosti.


V členských státech se k této příležitosti organizuje přibližně 150 akcí. Podrobnější informace jsou k dispozici na samostatné webové stránce EP.


Souvislosti


Debata o stavu Evropské unie je klíčovým momentem, kdy má Evropská komise prokázat svou odpovědnost vůči demokraticky zvoleným zástupcům EU. Rozprava se tradičně zaměřuje na důležité otázky, jako je například budoucí oživení ekonomiky, změna klimatu, nezaměstnanost mladých a migrační toky.


Přednesení zprávy o stavu Unie a následná rozprava s poslanci přispívá k posílení transparentnosti a demokratičnosti Unie. Je příležitostí k přiblížení Evropské unie občanům a zároveň k vyzdvižení hlavních cílů a výzev daného roku. V centru této jedinečné plenární rozpravy stojí občanská práva a demokratický proces.


První debata o stavu Evropské unie se konala ve Štrasburku 7. září 2010 za účasti tehdejšího předsedy Komise Josého Manuela Barrosa.