Plenární zpravodaj 
 

Další body programu 

Poslanci se budou zabývat také těmito tématy:

 • Predchádzanie nedostatku liekov v budúcnosti: Návrhy poslancov (hlasovanie vo štvrtok)
 • Testovanie emisií NOx v skutočných jazdných podmienkach (hlasovanie vo stredu)
 • Znižovanie emisií uhlíka v námornej doprave (rozprava v pondelok, hlasovanie vo stredu)
 • Právny štát a základné práva v Poľsku: Rastúce obavy poslancov (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)
 • Napätie vo východnom Stredozemí: Rozprava a uznesenie (rozprava v utorok, hlasovanie vo štvrtok)
 • Situácia v Rusku, Bielorusku a Libanone: Rozpravy a uznesenia (rozpravy v utorok, hlasovania vo štvrtok)
 • Kultúrna obnova Európy (hlasovanie vo štvrtok)
 • Úloha EÚ pri ochrane a obnove svetových lesov (hlasovanie v utorok)
 • Strategický prístup k liekom v životnom prostredí (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)
 • Potreba okamžitej humanitárnej reakcie EÚ na súčasnú situáciu v utečeneckom tábore Moria (rozprava vo štvrtok)
 • Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava v pondelok, hlasovanie v stredu)
 • Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (rozprava v pondelok, hlasovanie v stredu)
 • Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)
 • Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí (rozprava v pondelok)
 • Úloha európskych orgánov dohľadu v škandále Wirecard (rozprava v pondelok)
 • Účinné opatrenia na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity (rozprava a hlasovanie v pondelok)
 • Maximalizácia potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov EÚ (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)
 • Správa o vykonávaní vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe (hlasovanie vo štvrtok)
 • Opatrenia pre udržateľný trh železničnej dopravy vzhľadom na pandémiu COVID-19 (rozprava v pondelok, hlasovanie vo štvrtok)