Plenární zpravodaj 
 

Parlament požaduje plnou transparentnost při nákupu vakcín proti koronaviru 

Kritéria a podmínky pro nákup a zajištění spravedlivého přístupu k vakcínám proti onemocnění covid-19 budou předmětem čtvrteční debaty s komisařkou Stellou Kyriakidesovou.

Evropská komise uzavřela předběžné kupní smlouvy s několika farmaceutickými laboratořemi s cílem vytvořit portfolio potenciálních očkovacích látek proti covid-19.


Ve čtvrtek budou poslanci na toto téma hovořit s evropskou komisařkou pro oblast zdraví a bezpečnosti potravin Stellou Kyriakidesovou. Předmětem debaty bude zejména transparentnost těchto dohod a možnosti zajištění rovného přístupu k bezpečným, účinným a cenově dostupným vakcínám proti koronaviru pro všechny, kdo je potřebují.


Poslanci budou s největší pravděpodobností požadovat větší transparentnost předběžných nákupních smluv s cílem posílit důvěru v budoucí očkovací látky proti onemocnění covid-19. Očekává se rovněž, že nastolí otázku odpovědnosti pro společnosti vyrábějící očkovací látky a že budou požadovat, aby nebyly stanoveny žádné výjimky ze stávajících pravidel.


Souvislosti


Vývoj a nasazení účinné a bezpečné vakcíny proti koronaviru je pravděpodobně nejspolehlivější cestou k zastavení pandemie. Za tímto účelem navrhla Evropská komise Strategii EU pro očkovací látky proti koronaviru. Podle ní bude jakákoli vakcína muset být schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky v souladu s obvyklými normami bezpečnosti a účinnosti.


Dne 22. září uspořádal Evropský parlament veřejné slyšení na téma „Jak zajistit občanům EU přístup k očkovacím látkám proti onemocnění covid-19: klinická studie, výzvy v oblasti výroby a distribuce“.

Rozprava: čtvrtek, 12. listopadu

Postup: Usnesení k aktuálním tématům