Plenární zpravodaj 
 

COP26: Poslanci projednají klimatickou dohodu z Glasgow 

Ve středu ráno poslanci budou debatovat výsledek jednání konference o změně klimatu v Glasgow.

Před zahájením Konference OSN o změne klimatu (COP26) Parlament vyzval k zvýšení globálních ambic pro úspěch jednání COP26. Klimatická dohoda z Glasgow byla přijata po dvou týdnech jednání v sobotu 13. listopadu. Ve středu v 9:00 budou poslanci diskutovat výsledek jednání.

První reakce na klimatickou dohodu z Glasgow od Pascala Canfina (Renew, FR) a Petera Lieseho (EPP, DE), kteří vedli delegaci Parlamentu na COP26, si můžete přečíst zde. Delegace Parlamentu se setkala s ministry, zástupci parlamentů a delegáty z řady zemí včetně Číny, Brazílie, Spojených států, Ruska, Pákistánu, Jihoafrické republiky, Turecka, Bangladéše a Malediv, stejně jako se zástupci mezinárodních organizací a neziskových organizací z Evropy a rozvojových zemí.

Souvislosti

Parlament prosazoval ambicióznější legislativu EU v oblasti klimatu a biodiverzity a 28. listopadu 2019 vyhlásil klimatickou nouzi. V červnu 2021 byl parlamentem přijat právní rámec pro dosažení klimatické neutrality, který převádí politický závazek Zelené dohody pro Evropu dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 v závaznou povinnost EU a členských států. Navyšuje rovněž závazek EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 ze 40 % na při nejmenším 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. S cílem umožnit EU dosáhnout tohoto ambicióznějšího závazku do roku 2030 představila v červenci 2021 Komise balíček „Fit for 55 v roce 2030“.

Rozprava: středa 24. listopadu