Návštěva Evropského parlamentu  

Návštěva Evropského parlamentu je pro občany jedinečnou příležitostí dozvědět se, jak funguje parlamentní demokracie EU a jakým způsobem se rozhodnutí přijímaná Evropským parlamentem dotýkají jejich každodenního života. Parlament nabízí návštěvníkům širokou škálu možností, jak se seznámit s prací, historií a fungováním tohoto orgánu i Evropské unie. Evropský parlament pravidelně přivítá velký počet návštěvníků na několika místech – v parlamentních návštěvnických centrech a muzeích.

Nabídka EP pro návštěvníky je různorodá a je určena skupinám i individuálním návštěvníkům.

Přibližně půl milionu lidí z EU i odjinud navštíví každoročně jednací sál Evropského parlamentu v Bruselu a ve Štrasburku. Mnoho z těchto návštěvníků přichází ve skupině (buď na pozvání poslance EP, nebo samostatně), ale počet jednotlivých návštěvníků se v posledních letech zvyšuje. Skupiny jsou přivítány zaměstnanci Parlamentu, kteří jim podají výklad o jeho činnosti a úloze. Mohou se setkat i s poslanci EP a navštívit jednací sál. Jednotliví návštěvníci si mohou prohlédnout jednací sál s interaktivním multimediálním průvodcem ve 24 jazycích, sledovat plenární zasedání nebo si rezervovat diskusi v jednacím sále s jedním z přednášejících Parlamentu.

Evropský parlament se domnívá, že veřejnost by měla mít snadný přístup k jeho jednáním a do jeho prostor, protože transparentnost považuje za důležitou pro výkon demokratických práv v Evropské unii. Protože pro řadu občanů EU ze vzdálenějších míst může být cesta do Bruselu nebo Štrasburku příliš drahá, pomáhá Parlament v některých případech pokrýt část výdajů účastníkům skupinových návštěv, kteří přijíždějí na pozvání poslanců.

: Návštěvy Evropského parlamentu pro skupiny a jednotlivce © Evropská unie 2018 - EP.  

Lidé, kteří navštíví Brusel, mohou také zamířit do Parlamentaria a Domu evropských dějin; obě expozice se nacházejí v těsné blízkosti budov Evropského parlamentu a jsou otevřeny o víkendech. Parlamentarium pořádá rovněž populární simulační hru pro studenty středních škol založenou na práci Evropského parlamentu, v níž účastníci hrají úlohu poslance EP jednajícího o legislativě, která ovlivní každodenní životy lidí žijících v Evropě.

Ve Štrasburku je součástí návštěvy EP také výstavní prostor nazvaný Parlamentarium Simone Veilové, kde je možné zhlédnout projekci panoramatického kina a vyzkoušet si různé interaktivní nástroje. V prostorách Parlamentu ve Štrasburku probíhá rovněž studentský program Euroscola, díky němuž mají tisíce studentů ve věku 16–18 let možnost stát se na jeden den poslancem.

Ve snaze přiblížit se občanům otevírá Evropský parlament menší návštěvnická centra i v členských státech. Plánuje se, že bude mít své centrum v každém členském státě. Cílem těchto center nazvaných Europa Experience je přiblížit Evropu občanům, nabídnout jim informace a povzbudit je k aktivní účasti.


Nabídka pro návštěvníky se neomezuje na fyzické návštěvy. Evropský parlament rozšířil svou internetovou/digitální nabídku a nyní nabízí například on-line EP diskuse a on-line Evropské semináře mladých.

Během on-line EP diskusí mohou návštěvníci prohloubit své znalosti o pravomocích, úloze a činnosti tohoto orgánu prostřednictvím internetové přednášky a následných otázek a odpovědí, jež jsou uzpůsobeny zájmům konkrétní skupiny. On-line EP diskuse je k dispozici v jednom z 24 úředních jazyků Evropské unie.

Během on-line Evropských seminářů mladých se mladí lidé z různých zemí EU setkávají, aby sdíleli své nápady, diskutovali a hovořili o společenských výzvách. V rámci multikulturní skupiny spolupracují na tématech, jež jsou pro dnešní Evropu aktuální. Účastníci předkládají inovativní řešení a prezentují je poslancům Evropského parlamentu. On-line Evropský seminář mladých je obvykle k dispozici v angličtině, francouzštině nebo němčině.

Začátkem května Parlament každoročně slaví Den Evropy, a to prostřednictvím různých aktivit ve Štrasburku a Bruselu, jež jsou pořádány útvary a politickými skupinami Parlamentu.