Jednotné evropské nebe: jak zabránit chaosu v evropském vzdušném prostoru 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Zavedení jednotného evropského nebe by mohlo přinést úspory ve výši až 5 miliard eur ročně. ©BELGA_TOPFOTO  

Každodenně se v evropském vzdušném prostoru uskuteční kolem 27 tisíc letů. Bez integrovaného a efektivního systému řízení vzdušného prostoru hrozí, že nebe nad Evropou bude přeplněné a zavládne chaos. Evropská komise přišla s návrhem jednotného evropského nebe, v jehož rámci by došlo k odstranění vzdušných národních hranic, což by pomohlo lépe organizovat letecký provoz tak, aby byl efektivnější, konkurenceschopnější, bezpečnější a méně škodil životnímu prostředí. Vývoj ale jde kupředu pomalu.

Vzdušný prostor EU je v současné době strukturovaný podél národních hranic: 28 vnitrostátních systémů řízení letového provozu spravuje přibližně 60 středisek řízení letového provozu, která řídí provoz ve více než 650 sektorech.


Roztříštěnost znamená neefektivnost


Kvůli této roztříštěnosti evropského vzdušného prostoru letadla v Evropě často nemohou využít přímých tras; důsledkem je delší doba letu, zpoždění, vyšší spotřeba paliv a vyšší emise CO2. Tyto dodatečné náklady ve výši zhruba 5 miliard eur ročně nesou letecké společnosti, ale i cestující.


Projekt vytvoření jednotného evropského nebe byl předložen koncem 90. let. Jeho cílem bylo zrušení vzdušných hranic a vznik jednotného vzdušného prostoru. První balíček opatření byl pod názvem SES1 přijat v roce 2004. Očekávané výsledky ale nepřinesl, a proto byl v roce 2009 aktualizován jako SES2. Současný návrh, označovaný jako SES2+ má za cíl urychlit reformu řízení letového provozu, jejíž provádění nabralo významné zpoždění.


Návrh SES2+


Návrh SES2+ je věnován dvěma hlavním otázkám.


Co se týče výkonnějšího řízení letového provozu, odstranění národních hranic umožní vytvoření kratších letových tras a tím snížení spotřeby paliva. Plné organizační a rozpočtové oddělení vnitrostátních orgánů dohledu od organizací řízení letového provozu pomůže zlepšit jak bezpečnost, tak i dohled.


Roztříštěnost řízení letového provozu chce návrh řešit tak, že současných 28 státních bloků vzdušného prostoru nahradí 9 regionálními bloky, které už byly vytvořeny, ale ještě nejsou plně funkční. SES2+ také zlepší systém výkonnostních cílů tím, že zajistí větší nezávislost a transparentnost při jejich stanovování a zlepší možnosti jejich vynucování.


Dnes zprávu o návrhu SES2+ přijal Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Před nabytím právní platnosti ho ještě musí schválit plénum Evropského parlamentu a členské státy.