Jerzy Buzek: energetická unie je jako politický deštník 

 
 

Sdílet tuto stránku: 

Jerzy Buzek se s námi podělil o svůj názor na energetickou unii.  

Energetické otázky se již dlouho drží na předním místě politické agendy EU. Energetická unie je jednou z hlavních priorit, které stanovil Jean-Claude Juncker při nástupu do funkce předsedy Evropské komise. Energetické unii je věnována dnešní plenární debata poslanců s místopředsedou Komise Marošem Šefčovičem. Ještě před jejím zahájením jsme mluvili s předsedou parlamentního Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, polským poslancem ze skupiny Evropské lidové strany Jerzym Buzkem.

Co přesně je energetická unie? Proč ji potřebujeme?


Já vidím energetickou unii jako politický deštník, pod kterým se sejdou všechna příslušná odvětví a aktéři, což umožní integrovaný přístup k našim energetickým výzvám. Energetická unie se také může stát silným setrvačníkem ekonomického růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti.


Stabilní, udržitelná, cenově dostupná a konkurenceschopná energie je výzvou, kterou není žádný členský stát EU schopen řešit samostatně. Ve snaze tento problém vyřešit prosazujeme integrovanou energetickou politiku, ale její realizace ještě zdaleka není u konce.


Politická situace u našich hlavních dodavatelů energie – v Rusku, na Ukrajině a v severní Africe - je velmi nestabilní. Jak energetická unie zlepší naši energetickou bezpečnost a jaké by mohly být její následky pro naše vztahy třeba s Ruskem?


Vnitřní trh s energií, který má vynikající úroveň propojení a ve kterém nejsou izolované "energetické ostrovy", nám umožní pomáhat si navzájem a zaručit stálý přísun energie pro všechny regiony.


Cílem energetické unie je naše vnitřní bezpečnost, odolnost a schopnost samostatně rozhodovat o našich energetických tocích. Není namířena proti někomu zvnějšku. Vývoj ve vztazích s Ruskem pro nás mohl být impulsem, abychom zařadili vyšší rychlost v našich energetických úvahách, ale změna vztahů EU s Ruskem nebo kteroukoli jinou stranou nepatří k cílům energetické unie.


Jakou roli ve vytváření energetické unie by měl hrát Evropský parlament?


Parlament především vykonává dohled nad hlavními politickými procesy v EU, a tato energetická strategie je rozhodně jedním z nich. Kromě toho je nutné zajistit, aby 500 milionů občanů - kteří jsou zastoupeni poslanci – a také všechny zúčastněné strany, měly o tak dalekosáhlém konceptu stále aktuální informace. Je tedy nanejvýš slibným znamením, že místopředseda Komise Šefčovič vystoupí v plénu Evropského parlamentu jen několik hodin po oficiálním ohlášení plánů energetické unie.